Federatiepartner van de KNMG

 
Als lid van de LHV bent u automatisch aangesloten bij de KNMG. Hoe zit dat precies? En wat betekent dat nu voor u in de praktijk? Een korte uitleg.

De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) is een koepelorganisatie voor beroepsverenigingen van (aankomend) artsen. Bij de KNMG zijn 8 partners aangesloten, waaronder de LHV. De federatie richt zich op dossiers die de verschillende beroepsverenigingen overstijgen en dus voor álle artsen relevant zijn. Denk bijvoorbeeld aan gedragsregels, meldcodes en handreikingen.

Via LHV ook aangesloten bij de KNMG

De KNMG kent sinds 1 januari 2015 geen individuele leden meer; u laat uw stem horen via uw beroepsvereniging. De LHV is één van de federatiepartners van de KNMG. Bent u lid van de LHV, dan bent u automatisch aangesloten bij de KNMG. Wat betekent dit voor u in de praktijk?

  • U ontvangt geen aparte nota; de LHV draagt een deel van uw contributie af aan de KNMG. Wél ontvangt u van de KNMG jaarlijks een nota voor een vrijwillige districtsbijdrage. Hiermee worden onder meer regionale nascholingsbijeenkomsten bekostigd.
  • U bent automatisch geabonneerd op het KNMG-weekblad Medisch Contact.
  • U kunt met (eventuele) korting deelnemen aan congressen, symposia en nascholingen van de KNMG.
  • U kunt gebruikmaken loopbaanactiviteiten van KNMG Arts & Carrière.
  • U kunt voor deskundig en gratis advies op het gebied van medische ethiek en gezondheidsrecht terecht bij de Artseninfolijn.
  • U wordt ingedeeld in een KNMG-district en kunt regionale bijeenkomsten bijwonen.
  • U kunt met input via het KNMG-artsenpanel en via discussies in de districten bijdragen aan de kwaliteit van de beroepsuitoefening in Nederland.

Lees meer over de diensten van de KNMG