Voor en door huisartsen
 

Wijzigingen lidmaatschap 2017

 
 
Op 1 januari 2017 heeft de LHV een wijziging doorgevoerd in de soorten lidmaatschap. Op deze pagina leest u wat er verandert.

Samenvoeging senior- en buitengewone leden

Tot en met 2016 had de LHV 2 soorten lidmaatschap voor huisartsen die niet meer (in Nederland) praktiserend zijn:

  • een buitengewoon lidmaatschap voor huisartsen die nog niet de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt (en niet meer praktiserend zijn of in het buitenland werkzaam zijn)
  • en een senior-lidmaatschap voor huisartsen die wel gepensioneerd zijn.

Het onderscheid tussen die 2 soorten leden voelt kunstmatig. Immers, beide groepen zijn niet langer als huisarts actief of niet in Nederland werkzaam, maar willen wel graag nog verbonden zijn met de beroepsgroep en de vereniging. Ook kunnen beide categorieën van dezelfde ledenvoordelen profiteren (zoals gratis De Dokter, een abonnement op Medisch Contact, enzovoort).

Daarom zijn deze groepen per 2017 samengevoegd. Voortaan rekenen we deze huisartsen tot de categorie ‘buitengewone leden’. De contributie voor het buitengewoon lidmaatschap bedraagt € 110,-. De hoogte van de afdracht voor het KNMG-lidmaatschap is € 101,60.

Bent u op dit moment seniorlid? Dan passen wij automatisch uw lidmaatschap aan zodat u buitengewoon lid wordt. U hoeft dus zelf geen actie te ondernemen.

Vragen

Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met de ledenadministratie van de LHV via 085 04 80 031 of ledenadministratie@lhv.nl.