Voor en door huisartsen
 

Opzeggen lidmaatschap

 
 
De LHV vindt het jammer dat u overweegt uw lidmaatschap van de LHV op te zeggen. Misschien is dat ook niet nodig, omdat er ook andere lidmaatschapsmogelijkheden zijn. Hieronder beschrijven we een aantal situaties waarin dat het geval is. Wilt u toch opzeggen, dan vindt u onderaan deze pagina hoe u dat kunt doen en welk opzegtermijn daarbij geldt.

1. Ik leg mijn werk als huisarts neer

Als u stopt met uw werk als huisarts, dan kunt u buitengewoon lid worden. Dit kan zowel voor of tijdens uw pensioen. Zo blijft u de tijdschriften De Dokter en Medisch Contact ontvangen en kunt u deelnemen aan bijeenkomsten van de LHV. De contributie bedraagt € 220,06,- per jaar. Er zijn geen kosten verbonden aan het kringlidmaatschap. U kunt wijzigingen in uw lidmaatschap doorgeven via Mijn LHV. Lees meer over het doorgeven van wijzigingen.

2. Het lidmaatschap is te duur

De hoogte van de LHV-contributie is inkomensafhankelijk en wordt bepaald op basis van uw Bruto BeroepsInkomen (BBI). Het BBI bepaalt in welke trapcode u ingedeeld wordt. Mogelijk bent u nu in een te hoge trapcode en daarmee een te hoog contributieniveau ingeschaald. U kunt een formulier waar uw BBI op vermeld staat, laten invullen door uw accountant of boekhouder. Vervolgens kunt u dit insturen via Mijn LHV of via ledenadministratie@lhv.nl. Op basis hiervan kunnen wij nagaan of u in een lagere trapcode moet worden ingedeeld. Huisartsen in loondienst volstaan met de meest recente salarisstrook of jaaropgave. Lees meer over het doorgeven van wijzigingen.

3. Ik ga emigreren

Als u gaat emigreren, kunt u via ons buitengewoon lidmaatschap betrokken blijven bij uw beroepsvereniging. Er zullen dan verder geen veranderingen plaatsvinden in uw lidmaatschap. Zo blijft u ons tijdschrift De Dokter en de nieuwsbrief ontvangen. Medisch Contact wordt echter alleen tegen een jaarlijkse vergoeding naar het buitenland gestuurd. Wel is het mogelijk om de digitale versie op de website van Medisch Contact te lezen. De contributie voor het buitengewoon lidmaatschap bedraagt € 220,06 per jaar. U kunt wijzigingen in uw lidmaatschap doorgeven via Mijn LHV. Lees meer over het doorgeven van wijzigingen.

Toch opzeggen?

Wilt u uw LHV-lidmaatschap toch opzeggen? Dan kunt u uw lidmaatschap schriftelijk of per e-mail beëindigen. Dit moet uiterlijk één maand voor het einde van het kalenderjaar, dus uiterlijk 1 december van dat jaar. Vermeld bij uw opzegging uw naam, adres en lidmaatschapsnummer. Ook vragen wij u om een reden van opzegging te vermelden.

Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
t.a.v. Afdeling Ledenadministratie
Postbus 20056
3502 LB Utrecht

e-mail: ledenadministratie@lhv.nl