Bestuur van de LHV

 
Het bestuur van de LHV bestaat uit vier leden met ieder een eigen aandachtsgebied. Het bestuur wordt benoemd door de Ledenraad en legt aan die Ledenraad verantwoording af over het gevoerde beleid.

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en 2 algemene bestuursleden. Het landelijk bestuur vergadert eens per 2 weken met agenda. Elk bestuurslid treedt uiterlijk 4 jaar na zijn benoeming af en is nog eenmaal herkiesbaar.

Carin Littooij, secretaris Wendy Borneman, algemeen bestuurslid

Het LHV-bestuur is bereikbaar via bestuurssecretariaat@lhv.nl.