Voor en door huisartsen
 

Bestuur van de LHV

 
 
Het bestuur van de LHV bestaat uit vijf leden met ieder een eigen aandachtsgebied. Het bestuur wordt benoemd door de Ledenraad en legt aan die Ledenraad verantwoording af over het gevoerde beleid.

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en 2 algemeen bestuursleden. Het landelijk bestuur vergadert eens per 2 weken met agenda. Elk bestuurslid treedt uiterlijk 4 jaar na zijn benoeming af en is nog eenmaal herkiesbaar.

Ella Kalsbeek, voorzitterPaulus Lips, penningmeesterCarin Littooij, secretaris  Wendy Borneman, algemeen bestuurslidLHV-bestuurslid Garmt Postma

 

 

 

Van links naar rechts:

Het LHV-bestuur is bereikbaar via bestuurssecretariaat@lhv.nl.