Bestuur en directie van de LHV

 
Het bestuur van de LHV bestaat uit drie leden met ieder een eigen aandachtsgebied. Het bestuur wordt benoemd door de Ledenraad en legt aan die Ledenraad verantwoording af over het gevoerde beleid.

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Het landelijk bestuur vergadert eens per 2 weken met agenda. Elk bestuurslid treedt uiterlijk 4 jaar na zijn benoeming af en is nog eenmaal herkiesbaar.

Carin Littooij, secretaris

Per 1 juli a.s. is Mirjam van ’t Veld de nieuwe voorzitter van de LHV

Het LHV-bestuur is bereikbaar via bestuurssecretariaat@lhv.nl.

Directie

De directeur van de LHV stuurt het verenigingsbureau aan. Hij vormt de verbinding tussen het landelijk bestuur en de medewerkers van de LHV. De directeur neemt deel aan de landelijke bestuursvergaderingen.

LHV-directeur Paul van Rooij

De directeur van de LHV is Paul van Rooij. Hij is directeur sinds 1 oktober 2016.

De LHV-directie is bereikbaar via directiesecretariaat@lhv.nl