Voor en door huisartsen
 

Bestuur van de LHV

 
 
Het bestuur van de LHV bestaat uit vijf leden met ieder een eigen aandachtsgebied. Het bestuur wordt benoemd door de Ledenraad en legt aan die Ledenraad verantwoording af over het gevoerde beleid.

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en 1 algemeen bestuurslid. Het landelijk bestuur vergadert eens per 2 weken met agenda. Elk bestuurslid treedt uiterlijk 4 jaar na zijn benoeming af en is nog eenmaal herkiesbaar.

  Ella Kalsbeek, voorzitter LHV  Carin Littooij, secretaris   Wendy Borneman, algemeen bestuurslid

Het LHV-bestuur is bereikbaar via bestuurssecretariaat@lhv.nl.