Carin Littooij, voorzitter a.i. / penningmeester

 

De LHV zet zich in voor u, uw vak en uw belangen. Het bestuur van de vereniging buigt zich elke dag over belangrijke dossiers voor de huisarts en beweegt zich op het snijvlak van strategie en politiek. Wie vertegenwoordigen het huisartsenvak namens de LHV op het hoogste niveau? En wat drijft ze om dat te doen? Maak kennis met Carin Littooij, penningmeester.

Carin Littooij, secretaris LHVWaarom zet u zich in voor de huisartsenzorg in Nederland?

“Omdat ik denk dat de huisartsgeneeskunde het verschil maakt voor een goede gezondheidszorg in een land. Dat denk ik niet alleen, daar is ook wetenschappelijk bewijs voor. Verder ervaar ik elke dag in de praktijk dat we als huisarts de ingewikkelde wetenschap en regels van de gezondheidszorg voor de patiënt kunnen verduidelijken, dat we kunnen helpen beslissen wat nodig, nuttig en doelmatig is en dat we een onmisbare rol hebben in de ondersteuning bij moeilijke levensfasen. Daarbij is het een mooi beroep, alles van de zorg komt bij elkaar.”

Waarom doet u dat via een bestuursfunctie bij de LHV?

“Naast het vak van huisarts vind ik het ook een uitdaging om alles zo goed mogelijk te organiseren en het werk in de praktijk te faciliteren. Waar doe ik het voor en hoe houd ik het vol? Ik geniet van het bestuurswerk: alles heeft een inhoudelijke kant, maar ook de positie en belangenbehartiging voor de beroepsgroep is van belang om het werk ook in de toekomst te kunnen blijven uitvoeren.”

Wat ziet u als grootste uitdaging binnen uw aandachtsgebied?

“Mijn aandachtsgebieden zijn onder andere ICT, transparantie en het aanbod huisartsenzorg. De grootste uitdaging als het gaat om ICT en transparantie is het vinden van een goede mix van ICT als ondersteuning en het gebruik van cijfers om aan te tonen wat de huisarts doet. Alles moet hard en cijfermatig onderbouwd zijn. Warmte, empathie en compassie zijn echter moeilijk met ICT te extraheren. Toch proberen we de verbinding te zoeken in wat wel op een goede manier transparant gemaakt kan worden. Verder kan er op ICT-gebied nog veel meer ontwikkeld worden om de huisarts te ondersteunen en is de ICT-wereld op het gebied van Ehealth geweldig in beweging.”

Welke eigenschappen kenmerken u als bestuurder?

“Ik probeer altijd goed te luisteren, verbindende lijnen te ontdekken en mogelijkheden te creëren in deze complexe zorgwereld met vaak ingewikkelde wet- en regelgeving. Ik werk graag samen en communiceren met mensen op allerlei niveaus gaat me meestal goed af. Ik heb veel plezier in dit werk en straal dat hopelijk ook uit, het geeft me energie.”

Tot slot, wat doet u graag in uw vrije tijd?

“Aandacht hebben voor mijn partner en drie kinderen, van wie de oudste twee ook geneeskunde studeren. Daarnaast hebben we twee honden, die ons dwingen om elke dag te wandelen. Een goed moment voor reflectie. Ik sport regelmatig en lees alles wat los en vast zit. Daar word ik blij van!”

Bekijk het overzicht (pdf) met meer informatie over de opleidingsachtergrond en werkervaring van Carin Littooij.