Dit doet de LHV voor u

 
Als huisarts heeft u een prachtig vak. Een vak dat een sterke positie in de zorg heeft en verdient. Daarom zet de LHV zich elke dag met hart en ziel in voor het behartigen van de belangen van u en al uw collega’s. We zijn er voor alle huisartsen, in alle regio’s, werkvormen en carrièrefasen.

We vertegenwoordigen u als huisarts, als:

  • Belangenbehartiger. De meeste huisartsen zijn lid van de LHV, wat ons een stevige positie geeft. We maken ons als vereniging hard voor goede omstandigheden, materieel én immaterieel. Zo zetten we thema’s die huisartsen aan het hart gaan zelf op de agenda van beleidsmakers en besluitvormers. Ook monitoren we welke plannen er zijn voor wetgeving en beleid die de huisarts kunnen raken en reageren we hierop namens de huisartsen. 
  • Gesprekspartner. De LHV is een belangrijke gesprekspartner voor de overheid en allerlei organisaties. De LHV oefent zo invloed uit op beleid en maakt afspraken. Samen staan we sterk!
  • Dienstverlener. De LHV ondersteunt huisartsen in het uitvoeren van het vak en de praktijkvoering, met allerhande producten en dienstverlening op maat. We voorzien u van heldere informatie over relevante wetgeving en houden u op de hoogte van ontwikkelingen in de sector.
  • Promotor. De LHV zet zich in voor de beeldvorming van de huisarts. We willen ook de aantrekkingskracht van de huisartsenzorg behouden en versterken. Zodat ook jonge, aankomende artsen kiezen voor het huisartsenvak en ondersteunend personeel graag in de sector aan de slag wil. Van die inzet hebben alle huisartsen profijt.

Meer weten over de thema’s waar de LHV zich mee bezighoudt? Dat vindt u in de actuele dossiers, het nieuwsoverzicht en het jaarplan.

Weten welke voordelen het lidmaatschap voor u persoonlijk nog meer kan hebben? Heeft u interesse om lid te worden? Kijk dan op de pagina Lidmaatschap. Meer informatie over hoe de LHV in elkaar zit, vindt u hier

LHV in het buitenland (klik voor meer informatie) 

De LHV behartigt niet alleen de belangen van haar leden in Nederland, maar ook in Europa en de rest van de wereld. Wij zetten ons in voor een sterke positie van de Europese huisartsenzorg. Dit is immers ook goed voor de positie van de huisarts in Nederland. De belangrijkste doelen zijn:

Kennisnemen van Europese huisartsenzorg
Nederland heeft belang bij het leren van andere landen, vooral rond organisatie en kwaliteit van huisartsenzorg. Het kan onze onderhandelingspositie versterken.

Versterken van de Europese huisartsenzorg en de positie van de Nederlandse huisartsenzorg
Een sterke positie van de huisartsgeneeskunde in Europa is van groot belang voor de positie van de huisarts in Nederland. De Europese huisarts heeft baat bij goede vergelijkbaarheid van zijn praktijkorganisatie en een minimumstandaard voor kwaliteit, uitrusting, staf en praktijkorganisatie.

Dienstverlening/belangenbehartiging van internationaal reizende en/of werkende Nederlandse patiënten
De LHV zet zich in voor optimale dienstverlening van huisartsgeneeskundige zorg over de grenzen. Denkt u aan patiëntenzorg over de grens als zorg voor buitenlanders in Nederland, reisadvisering en zorg voor reizigers onderweg en na terugkeer.