Huisartsenkringen

 
Van Groningen tot Limburg en van Twente tot Zeeland: met 23 huisartsenkringen door het hele land buigt de LHV zich niet alleen over landelijke, maar ook over lokale en regionale dossiers en belangen. Als lid van de LHV bent u automatisch aangesloten bij de huisartsenkring in uw regio.

De LHV is een vereniging en dat betekent dat u als lid invloed kunt uitoefenen op ons beleid. Leden kunnen direct contact hebben met het kringbestuur. Het kringbestuur legt standpunten voor aan de leden en haalt informatie bij hen op, onder andere via ledenvergaderingen en peilingen. 

Dat gaat via uw huisartsenkring. Namens elke huisartsenkring zitten twee afgevaardigden in de Ledenraad, het hoogste orgaan van de LHV.

Wat is een huisartsenkring?

Een huisartsenkring verbindt alle huisartsen in een gebied met elkaar en komt op voor hun specifieke belangen. Het is een vereniging in het klein, met een eigen bestuur dat de individuele leden vertegenwoordigt in de landelijke Ledenraad. Elke huisartsenkring wordt ondersteund door één van de zeven regiobureaus van de LHV.

Wat doet een huisartsenkring?

Huisartsenkringen overleggen met lokale/regionale stakeholders, zijn het aanspreekpunt voor leden over lokale kwesties en werken mee aan regionale projecten. Ze borgen en verstevigen de lokale positie van leden en geven mede richting aan het landelijk te voeren beleid.

Alle huisartsenkringen hebben hetzelfde basistakenpakket. Waar u als huisarts ook werkzaam bent, overal kunt u rekenen op ondersteuning en belangenbehartiging van uw Kring. Elke Kring geeft vervolgens zelf kleuring aan dat pakket. Want onze belofte aan de leden is hetzelfde, maar de invulling en uitvoer is afhankelijk van de regionale context.

Lees hier de algemene beschrijving van het basistakenpakket. Voor meer informatie over hoe uw Huisartsenkring invulling geeft aan dit pakket, kunt u bij de Kring terecht.

Bekijk het overzicht van alle huisartsenkringen