Bureau

 
De medewerkers van het verenigingsbureau ondersteunen de leden, de Kringbesturen, de Ledenraad en het landelijk bestuur. Het verenigingsbureau bestaat uit een landelijk bureau en uit 7 regiobureaus. De thema’s waar het bureau zich mee bezighoudt, worden bepaald door de belangrijkste ontwikkelingen in de huisartsenzorg en door de vragen, wensen en behoeftes van onze leden.

Het landelijk bureau is gevestigd in de ‘Domus Medica’ in Papendorp te Utrecht.

De 7 regiobureaus zijn verspreid door het hele land. Bekijk het landkaartje als u wilt weten waar precies. Hieronder leest u wat iedere afdeling voor de LHV betekent. Raadpleeg de contactgegevens als u wilt bellen of mailen met één van de bureaus.

Voor zowel het landelijk bestuur als de directie van de LHV is Utrecht de uitvalsbasis.

LHV werkt landelijk en regionaal

Het verenigingsbureau bestaat uit de afdelingen Dienstverlening, Beleid & Belangenbehartiging, Communicatie & Public Affairs en een stafteam voor HRM en verenigingszaken. Leden kunnen bij het verenigingsbureau terecht voor advies en dienstverlening.

De afdeling Dienstverlening bestaat uit de teams die de directe dienstverlening aan leden doen (juridische zaken en bouwadvies), de nascholingstak LHV Academie en de medewerkers die de bedrijfsvoering van de LHV ondersteunen (ledenadministratie, financiële administratie en ICT-zaken voor medewerkers).

De afdeling Beleid & Belangenbehartiging houdt zich bezig met het maken en beïnvloeden van beleid in het belang van huisartsen. Daarbij vertalen zij ook relevante ontwikkelingen naar beleid voor de huisartsenzorg. Tevens werken de medewerkers aan het omzetten van beleid en nieuws naar handige producten voor leden.

Ze houden zich bezig met een breed scala aan thema’s. Van aanbod huisartsenzorg tot financiën en van de apotheekhoudende huisarts tot ICT en arbeidsmarkt, en nog veel meer. 

De afdeling Beleid & Belangenbehartiging bestaat uit medewerkers van zowel het landelijk bureau als de regionale bureaus. Zodat landelijk en regionaal beleid elkaar voeden en versterken.

De afdeling Communicatie & Public Affairs ondersteunt het landelijk bestuur, de directie en de andere afdelingen van de LHV in hun communicatie naar en met leden, politiek, media en andere stakeholders. Met effectieve in- en externe communicatie levert de afdeling een bijdrage aan de positionering en profilering van zowel de huisartsenzorg als de beroepsorganisatie LHV. Communicatie & Public Affairs is onder andere verantwoordelijk voor de website en het LHV-ledenmagazine De Dokter. Ook verzorgt de afdeling alle perscontacten.

De LHV is 7 dagen per week bereikbaar voor persvragen via het woordvoeringsnummer: Telefoon: (06) 255 19 968.

Regiobureaus

De medewerkers van de regiobureaus ondersteunen de huisartsenkringen binnen hun regio bij hun werkzaamheden. Het is de schakel tussen het veld en het landelijke beleid.

De ondersteuning vanuit het regiobureau is maatwerk per kring. Want elke huisartsenkring heeft andere prioriteiten. Naast dit maatwerk zijn er een aantal zaken die in elke kring aan de orde komen, zoals de huisartsenrampenopvang en het implementeren van kwaliteitsbeleid. De invulling van die onderwerpen is wel weer per Kring verschillend, want hangt af van de regionale situatie.

Regiobureaus zorgen voor uitwisseling van kennis en ervaringen tussen de kringen onderling, ze leveren input vanuit de regio voor het landelijke beleid en voeren dit beleid vervolgens uit voor de regio.

De medewerkers op de regiobureaus zijn onderdeel van de afdeling Beleid & Belangenbehartiging.

Stafteam

Het stafteam van de LHV houdt zich bezig met de ondersteuning van directie- en bestuurszaken, waaronder het secretariaat van bestuurders en directeur, met verenigingszaken zoals de organisatie van de Ledenraad en de verenigingsontwikkeling en met HRM voor het LHV-personeel.