Voor een gezonde huisartsenzorg
 

Verwante organisaties

 
Naast de LHV zijn er nog meer verenigingen die zich bezighouden met de huisartsenzorg. Welke organisaties zijn gerelateerd aan ons? Een overzicht in vogelvlucht.

College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB)

Het College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden is door de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) opgericht om registers voor huisartsen met bijzondere bekwaamheden in het leven te roepen.

T 030 28 23 760
W chbb.lhv.nl
E mail@chbb.nl

InEen

InEen wil door organisatie, samenwerken en innovatie de organisatiegraad van de eerste lijn verhogen en eerstelijnsorganisaties versterken. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met haar leden: gezondheidscentra, zorggroepen, ROS’en, eerstelijns diagnostische centra en huisartsenposten. De diversiteit van leden versterkt de kracht van de vereniging.

T 030 28 23 788
www.ineen.nl 
E info@ineen.nl

Inschrijving op Naam (ION)

Stichting Inschrijving op Naam bevordert dat alle Nederlandse ingezetenen ingeschreven staan bij een BIG-geregistreerde en dus erkende huisarts. De stichting ION is een initiatief van en voor huisartsen.

T zie contactpagina ION-website
W ion.lhv.nl

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG)

De KNMG is een federatieve vereniging en maakt zich sterk voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening en de volksgezondheid. De federatie richt zich op dossiers die de beroepsverenigingen overstijgen en dus voor alle artsen relevant zijn. Artsen die lid zijn van een federatiepartner zijn automatisch aangesloten bij de KNMG.

T 030 28 23 800
www.knmg.nl 
E info@fed.knmg.nl

Landelijke Vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD)

De Landelijke Vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) is een werknemersorganisatie, die opkomt voor de belangen van alle (aankomende) artsen in dienstverband in Nederland. Daarnaast behartigt de LAD de belangen van aanverwante beroepsgroepen, zoals apothekers in dienstverband, klinisch chemici en fysici en technisch geneeskundigen.

T 030 670 27 27
W www.lad.nl
E bureau@lad-info.nl

Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) is de wetenschappelijke vereniging van huisartsen en levert een bijdrage aan de professionalisering van de beroepsgroep door wetenschap te vertalen naar de huisartsenpraktijk. Met als doel: het bevorderen en ondersteunen van wetenschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening door de huisarts.

T 030 28 23 500
www.nhg.org
E info@nhg.org

Verenigd Eerstelijns Overleg (VELO)

Het Verenigd Eerstelijns Overleg (VELO) is een strategisch samenwerkingsverband van diverse eerstelijns organisaties, waaronder de LHV. Het doel van VELO is samen zorgen voor de beste zorg in de buurt. Hoe? Door te bouwen aan een bereikbare en betaalbare eerstelijn, waar patiënten centraal staan.

info@velo-in-de-buurt.nl

Meer over VELO

Op deze pagina vindt u informatie over de Verenigde EersteLijns Organisaties van zorgaanbieders (VELO), waaraan ook de LHV deelneemt. Het doel van VELO is samen zorgen voor de beste zorg in de buurt. Door te bouwen aan een bereikbare en betaalbare eerstelijn, waar patiënten centraal staan.

Met 'beste zorg in de buurt' als motto en de ambitie om de professionele samenwerking tussen eerstelijns zorgverleners te optimaliseren, kiest VELO voor een duidelijke koers met een drieslag. Tot eind 2015 ligt de focus op samenwerking 1) bij langer thuiswonen, 2) bij therapietrouw en 3) bij het voorkómen van onnodige zorg in de tweedelijn. De dagelijkse zorgpraktijk van de eerstelijn is het kompas waarop zowel het beleid als de regionale ondersteuning van VELO gebaseerd wordt.

VELO is het strategische samenwerkingsverband van de volgende eerstelijns organisaties:

  • ActiZ (Organisatie van zorgondernemers)
  • De Fysiotherapeut/KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie)
  • KNMP (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie)
  • KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde)
  • KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen)
  • LHV (Landelijke Huisartsen Vereniging)
  • LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten)
  • V&VN (Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland)

Voorzitter van VELO is Henk Bakker, tevens voorzitter V&VN. Secretaris van het VELO-bureau is Arno Hammers. U kunt contact opnemen via info@velo-in-de-buurt.nl.