Zo zit de LHV in elkaar

 
De leden bepalen de koers van de vereniging. Hoe dat precies werkt? We geven u een overzicht van de verschillende onderdelen: wie zijn het, wat doen ze en wat kunnen ze voor u betekenen. In deze afbeelding hebben we alle onderdelen en de besluitvorming weergegeven.

 zo zit de LHV in elkaar
(klik op de afbeelding om te vergroten of download de PDF hier)

Ledenraad

De Ledenraad is het hoogste besluitvormende orgaan en bestaat uit afgevaardigde bestuursleden van alle Huisartsenkringen, vertegenwoordigers van de Afdeling Wadi en van de LOVAH. De Ledenraad beslist over het beleid, de jaarrekening en de begroting van de LHV. Ze benoemt het landelijk bestuur.

Meer over de Ledenraad:

Landelijk bestuur en directie

Het landelijk bestuur bestaat uit een voorzitter en drie huisarts-bestuursleden. Het bestuur behartigt de belangen van alle huisartsen. Het bestuur formuleert en bepaalt het beleid. De bestuurders gaan in gesprek met politici, bewindspersonen van ministeries, zorgverzekeraars en andere organisaties in de zorg. Ook zijn ze woordvoerders in de media. Het bestuur legt verantwoording af aan de Ledenraad.

De directeur stuurt het bureau aan.

Lees meer over het bestuur en de directie van de LHV.

23 regionale huisartsenkringen

Ieder LHV-lid is lid van een huisartsenkring. Elke huisartsenkring heeft een eigen bestuur van huisartsen. De kringbesturen buigen zich over regionale dossiers en belangen. Ze overleggen met regionale stakeholders en werken mee aan regionale projecten. In de meeste kringen is er een Wagrobestuur, gericht op activiteiten voor niet-gevestigde huisartsen.

Lees meer over de huisartsenkringen

Verenigingsbureau (1 landelijk bureau en 7 regiobureaus)

De medewerkers van het verenigingsbureau ondersteunen de leden, de Kringbesturen, de Ledenraad en het landelijk bestuur. Het verenigingsbureau bestaat uit de afdelingen Dienstverlening, Beleid & Belangenbehartiging, Communicatie & Public Affairs en een stafteam voor HRM en verenigingszaken. Leden kunnen bij het verenigingsbureau terecht voor advies en dienstverlening. 

Lees meer over het verenigingsbureau

Apotheekhoudende Afdeling

De Apotheekhoudende Afdeling vertegenwoordigt en ondersteunt huisartsen met een apotheekhoudende praktijk. De afdeling wordt geleid door een commissie van apotheekhoudende huisartsen en vertegenwoordigers van inkooporganisaties. Er wordt overlegd met het ministerie van VWS, de NZa, zorgverzekeraars en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Bij de Apotheekhoudende Afdeling kunt u terecht voor informatie, ondersteuning en nascholing. 

Lees meer over de Apotheekhoudende Afdeling

Afdeling Wadi

De afdeling Wadi behartigt de specifieke belangen van waarnemend huisartsen en hidha’s en heeft een zelfstandig bestuur. De afdeling geeft inbreng in de Ledenraad en bij het landelijk bestuur, neemt deel aan werkgroepen en organiseert bijeenkomsten. Er is nauw contact met de regionale Wagro-besturen.

Lees meer over de afdeling Wadi

KNMG

De KNMG is de federatie van zeven artsenverenigingen en de vereniging van geneeskundestudenten. De LHV is één van deze acht federatiepartners en heeft zitting in het federatiebestuur van de KNMG. De federatie houdt zich bezig met dossiers die voor alle artsen relevant zijn, zoals wetgeving en medisch-ethische kwesties. Als LHV-lid bent u ook aangesloten bij de KNMG. U kunt daardoor bij de KNMG terecht voor advies en ondersteuning en u ontvangt het weekblad ‘Medisch Contact’.

Meer informatie vindt u op de website van de KNMG.

In de flyer “Deze huisartsenorganisaties werken voor mij” staan de verschillende organisaties beschreven die in en rondom de huisartsenzorg actief zijn. Per organisatie wordt uitgelegd wat ze doen voor u als huisarts en of en zo ja, hoe u kunt meepraten of meedenken.

Verwante organisaties

Naast de LHV zijn er nog meer verenigingen die zich bezighouden met de huisartsenzorg. De volgende organisaties zijn verwant aan de LHV of een regelmatige samenwerkingspartner: