Krachtenbundeling beroepsgroep

 
“Eendracht maakt macht”. Door onze krachten te bundelen kunnen we als beroepsgroep invloed uitoefenen op alle niveaus van de zorg en daarbuiten. Zo heeft de LHV de afgelopen jaren en met succes gestreden voor het behoud van de poortwachtersfunctie van de huisarts en de inschrijving op naam. Want alleen op deze manier kunnen we een lange termijn relatie met onze patiënten opbouwen en hen van optimale zorg voorzien.

Ondersteuning van specifieke groepen

De LHV zet zich niet alleen in voor de gezamenlijke belangen van de totale beroepsgroep huisartsen. Afhankelijk van de situatie komt de LHV ook op voor de belangen van een groot aantal specifieke groepen huisartsen. De LHV biedt onder meer ondersteuning en informatie aan aan:

  • praktijkhoudende huisartsen
  • waarnemers en huisartsen in dienstverband
  • apotheekhoudende huisartsen
  • huisartsen in opleiding
  • verloskundig actieve huisartsen
  • huisartsen betrokken bij de hulp aan asielzoekers en illegalen
  • huisartsen werkzaam in achterstandswijken