Materiële belangenbehartiging

 
Het merendeel van de huisartsen is lid van de LHV. Hierdoor worden we door partijen in en buiten de zorg als een belangrijke gesprekspartner gezien en kunnen we invloed uitoefenen en afspraken maken waarbij uw belang als huisarts voorop staat.

Onderhandelingen met VWS

Het ministerie van VWS bepaalt de budgettaire ruimte voor de tarieven in de huisartsenzorg. De LHV is voor VWS een vaste partner in de onderhandelingen over dat budgettair kader, de tariefsontwikkeling en het bekostigingssysteem van de huisartsenzorg. Loon naar werken is daarbij voor de LHV een belangrijk uitgangspunt.

Overleg met NZa over tarieven

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een sleutelpositie in het zorgstelsel. Zij stelt de belangrijkste tarieven voor de huisartsenzorg vast. De LHV heeft intensief contact met deze toezichthouder om ervoor te zorgen dat zij de tarieven voor onze beroepsgroep goed onderbouwt en uitwerkt. Daarvoor nemen we actief deel aan diverse klankbordgroepen en werken we mee aan de totstandkoming van de periodieke Monitor Huisartsenzorg van de NZa.

Afspraken met ZN

Zorgverzekeraars Nederland, de overkoepelende organisatie van zorgverzekeraars, is een belangrijke gespreks- en onderhandelingspartner van de LHV voor landelijke afspraken over tarieven en prestaties. Waar mogelijk trekken we gezamenlijk op naar VWS en de NZa.