Verbeteren kwaliteit huisartsenzorg

 
De kwaliteit van de huisartsenzorg in Nederland is bijzonder hoog. De LHV zet zich in om dit zo te houden en waar mogelijk de kwaliteit te verbeteren. Dit doen we soms alleen, maar veel vaker samen met andere organisaties in de eerste lijn.

Herregistratie

Als huisartsen zijn we samen verantwoordelijk voor de kwaliteit van de huisartsenzorg. De registratie is een belangrijk instrument om deze kwaliteit te borgen. De LHV is nauw betrokken bij het opstellen van de eisen voor herregistratie van huisartsen. Hiervoor vertalen we ontwikkelingen in de zorg naar concrete voorstellen.

Handreikingen

In samenwerking met andere organisaties in de zorg ontwikkelt de LHV handreikingen (bondige boekjes) om de bestaande kwaliteit in de zorg vast te leggen en waar mogelijk te verbeteren. Deze handreikingen bieden handvatten en richtlijnen over de organisatie van een bepaald aspect van de huisartsenzorg. Vaak gaat het daarbij om de samenwerking met andere zorgverleners bij de zorg voor uw patiënt.

CHBB

De LHV heeft, samen met het NHG, het College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB) opgericht. Huisartsen die bijzondere, extra kwaliteiten op het gebied van de huisartsenzorg hebben, kunnen zich in een daarvoor bestemd (openbaar) register bij het CHBB laten inschrijven. Het CHBB waakt over de kwaliteit van de huisartsen, waarbij versterking van de eerstelijns zorg voorop staat.

Competentieprofielen personeel

In samenwerking met inhoudelijke experts ontwikkelt de LHV competentieprofielen voor personeel in de huisartspraktijk. Deze profielen zijn gebaseerd op huisartsgeneeskundige competenties. Op deze manier is de kwaliteit van de zorg die dit personeel verleent gewaarborgd.