Spring naar content
Exclusief voor leden

LHV-rekenmodel POH-GGZ

Hoe kunt u op een financieel gezonde manier werken met een POH-GGZ? Het LHV-rekenmodel POH-GGZ helpt u met het inzichtelijk maken van de kosten, inkomsten en resultaten van een POH-GGZ. U kunt ook berekenen wat de declarabele productie van de POH-GGZ moet zijn om die kostendekkend te kunnen inschakelen.

De belangrijkste functies van het LHV-rekenmodel POH-GGZ

  • Geschikt om in te vullen voor loondienst en detachering
  • Bereken welk uurtarief betaalbaar is bij detachering
  • Bereken hoeveel declarabele productie de POH-GGZ moet leveren om een bepaald uurtarief te kunnen dekken

Sommige praktijken kiezen ervoor om het geld dat wordt gedeclareerd voor de POH-GGZ één-op-één in te zetten voor het salaris van de POH. Dat kan, maar in de bekostiging van de POH-GGZ is ook rekening gehouden met huisvestingskosten en de tijd die u als werkgever jaarlijks nodig hebt voor administratie en begeleiding van uw collega. Houd daar rekening mee.