Spring naar content

Indeling LHV-afdelingen

De huidige 23 huisartsenkringen gaan in de loop van 2022 over in onderstaande 19 afdelingen.
Lees hier hoe deze overgang in de praktijk vorm zal krijgen.

Van kring naar afdeling

De LHV-ledenraad heeft 17 december 2021 de nieuwe statuten en afdelingsindeling van de vereniging goedgekeurd. Daarmee wordt 2022 een overgangsjaar waarin de LHV-vereniging afscheid neemt van de kringen en verder gaat met afdelingen met ambassadeurs, individueel stemrecht voor leden die dat willen en meer samenwerking in de regio en landelijk. Daarmee is de LHV een sterke, wendbare en toekomstbestendige vereniging.

Praat mee

Lees en praat op het LHV-ledenplein mee over de ontwikkelingen binnen de LHV-vereniging.

Overzicht afdelingen

Hieronder vindt u het overzicht van de afdelingen en kunt u per afdeling doorklikken voor meer informatie.

Nr Afdelingsnaam*Actueel
1 Friesland
2Groningen
3Drenthe
4Zwolle/Flevo/Vechtdal
5Twente
6Gelre IJssel
7De Gelderse Rivieren
8Nijmegen e.o.
9Brabant Oost
10Limburg
11Brabant Midden West
12Zeeland, Zuid-Holland Zuid
13Midden-Nederland
14Rotterdam
15West
16Holland-Midden-West
17Amsterdam Almere
18Noord-Holland Midden
19Noord-Holland Noord

*Dit zijn de voorlopige afdelingsnamen. In de loop van het jaar worden de definitieve namen vastgesteld.