Spring naar content

Privacy en cookies

Wij vinden de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze leden, klanten en contactpersonen van essentieel belang. Persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Waarvoor verwerken wij je persoonsgegevens

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor wij je persoonsgegevens verzamelen en verwerken. Namelijk:

  • Wanneer je een LHV-lidmaatschap afsluit, om je te kunnen informeren over lidmaatschapsaangelegenheden.
  • Wanneer je producten of diensten van de LHV afneemt. Dit is het geval wanneer je je inschrijft voor een nascholing, een congres bezoekt, producten aanschaft via de website van de LHV of gebruik maakt van (interactieve) diensten via de website van de LHV. 
  • Wanneer je contact hebt met de LHV. Dit contact kan telefonisch zijn, via e-mail of wanneer je een contactformulier invult, gebruik maakt van onze websites of inlogt op je account.

Het gaat om: contactgegevens, gegevens over betalingen, factuurgegevens, bestelde producten, functiegegevens en/of opgegeven interesses. Wij gebruiken deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor onze overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering.

E-mail

Als lid van de LHV ontvang je onze digitale nieuwsbrieven, om je te informeren over onze belangenbehartiging en dienstverlening. Je kunt je altijd afmelden voor een nieuwsbrief in de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.

Kwetsbaarheid gevonden?

Heb je een kwetsbaarheid gevonden in een van onze systemen? Dan horen wij het graag als eerste. Lees onze toelichting hierover.

Uitwisseling van gegevens

Wij delen, als federatiepartner, persoonsgegevens van onze leden met de KNMG. Het lidmaatschap van de LHV is immers automatisch gekoppeld aan het lidmaatschap van de KNMG. De KNMG gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om leden van de federatiepartners van de KNMG op de hoogte te houden van (nieuwe) producten en diensten van KNMG.

Wij delen persoonsgegevens met het door ons als werkgeversorganisatie opgerichte Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH). Deze persoonsgegevens worden gebruikt voor onderzoek op het terrein van arbeidsmarkt, scholing en sociaal beleid in de huisartsenzorg.

Wij laten geen gebruik van persoonsgegevens door derden toe voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden.

Je rechten 

Je hebt recht op inzage in je gegevens. Hierover kun je contact opnemen met de privacyofficiers van de LHV. Zij behandelen je verzoek binnen 4 weken. Wanneer blijkt dat je gegevens niet kloppen, dan heb je het recht deze door de LHV te laten corrigeren of te verwijderen. Daarnaast kun je, wanneer je geen prijs stelt op informatie over de belangenbehartiging, producten of diensten van de LHV, verzet aantekenen tegen het gebruik van je persoonsgegevens.

Klachten 

Heb je klachten (of complimenten) over de wijze waarop wij je gegevens behandelen? Neem dan contact op met een van de privacyofficiers van de LHV via privacyklachten@lhv.nl. Mocht je er niet met hen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

Wij zorgen voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die wij onder ons hebben, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking, dan wel de wet dit verplicht.

Cookies

Wij maken op onze websites gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Er zijn 2 soorten cookies:

  • Sessiecookies worden weer van je computer verwijderd zodra je je webbrowser afsluit.
  • Permanente cookies blijven op je computer staan, ook na afsluiting van je webbrowser.

Deze cookies worden gebruikt voor een optimale werking van de website en voor analyse. Wij kunnen zo zien welke informatie wel of niet goed wordt gevonden en hoe vaak bijvoorbeeld een bepaald artikel is gelezen. Meer informatie over cookies vind je op de website van de Consumentenbond.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Google Analytics levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. De LHV heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten, voor advertenties of andere commerciële doeleinden.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet gedeeld met Google. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Google kan informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

YouTube

We maken gebruik van YouTube om video’s te tonen op deze website. YouTube is eigendom van Google. Tijdens het bekijken van video’s op deze website plaatst YouTube cookies waarmee het mogelijk is om je gedrag op YouTube te volgen, op dezelfde wijze als wanneer je video’s op het YouTube-platform zelf bekijkt. Je kunt deze cookies weigeren door rechts onder op je scherm te klikken op dit icoon van de cookie-instellingen:

Vervolgens kun je onder het onderdeel ‘Marketing’ de cookies uitschakelen.

Social media-buttons

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te delen via Facebook, Twitter, LinkedIn of WhatsApp. Door op een van de buttons te klikken, word je direct doorgelinkt naar de website van Facebook, Twitter, LinkedIn of de WhatsApp-applicatie. De website van LHV plaatst hierbij geen cookies, maar mogelijk doet Facebook/Twitter/LinkedIn/WhatsApp dit wel. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van deze aanbieders (die regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met (persoons)gegevens doen die ze via deze cookies verwerken.

Hoe kun je cookies weigeren?

Je kunt altijd cookies weigeren. Je kunt daarvoor je webbrowser (bijvoorbeeld Google Chrome, Microsoft Edge of Mozilla Firefox) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van je webbrowser). Het weigeren dan wel verwijderen van cookies betekent dat deze niet op je computer en in de betreffende browser worden gebruikt. Bij het gebruik van meerdere computers en browsers dien je bij elk apparaat en elke browser apart de cookies te verwijderen.  
Als je cookies weigert, is het mogelijk dat bepaalde onderdelen van de websites niet goed meer functioneren.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren je dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht.

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 27 november 2023.