Spring naar content
Overzicht LHV Huisartsendag

Zoeken

Filters:

De Dokter: volgende week op de mat

De nieuwste editie van De Dokter valt vanaf volgende week bij LHV-leden op de mat. Adrienne van Loon, huisarts in

Gezamenlijke aanpak om tekorten extramurale artsen op te lossen

Besteed in de geneeskundeopleiding meer aandacht aan het werken in de eerste lijn en de sociale geneeskunde, maak het vak

Doorbraak openbare jaarverantwoordingsplicht

Dankzij twee amendementen van Groenlinks/PvdA wordt de verplichting tot het aanleveren van een openbare jaarverantwoording naar verwachting voor een substantieel

Ontwikkelingen valrisicobeoordeling

Onlangs heeft het Zorginstituut (ZIN) aangegeven dat afnemen van de valrisicobeoordeling alleen verzekerde zorg is als er ook een inhoudelijke

Zorgelijke opkomst bedrijfsketens in de huisartsenzorg

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) brachten 4 maart een rapport uit over de opkomst

Uit de ledenvergadering: beweging op bekostiging

De LHV wil in het ontwerp van de toekomstige bekostiging van de huisartsenzorg inzetten op een vereenvoudiging van de bekostiging.

Werkwijze mentale Gezondheidsnetwerken gepubliceerd

Patiënten met complexe psychische of sociale problematiek moeten eerder op de juiste plek zorg krijgen. In het Integraal Zorgakkoord is

Huidig ANW-tarief voor Hidha blijft gelijk voor 2024

De NZa heeft de ANW-tarieven 2024 geïndexeerd. Op basis hiervan zijn nu ook de nieuwe (bruto) tarieven voor huisartsen in

Hoe gaat jouw praktijk om met patiëntgegevens? Doe de Privacyscan

Patiëntendossiers, medewerkersgegevens, de financiële administratie, werkinstructies en contracten wil je vertrouwelijk houden. Door de 9 vragen van de Privacyscan in

Declareren op Goede Vrijdag en 5 mei, hoe zit het ook alweer?

Welk tarief je op Goede Vrijdag, 5 mei of een andere erkende feestdag mag declareren, hangt ervan af of jouw