Spring naar content
Overzicht LHV Huisartsendag

Zoeken

Filters:

Uit de ledenvergadering: Cao Huisartsenzorg en diversiteit bestuur

Het onderhandelaarsakkoord Cao Huisartsenzorg kan rekenen op instemming van de ledenvergadering. Nu kan dit principeakkoord omgezet worden in een definitief

Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld is vernieuwd

Op 20 november is de herziene KNMG-meldcode gepubliceerd. Deze vervangt de versie uit 2018. De meldcode is op een aantal

Onze reactie op de internetconsultatie Wet VBar

Met de Wet Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden (Vbar) wordt de inzet van waarnemers in de huisartsenpraktijk moeilijk, zo niet

Cao Huisartsenzorg: onderhandelaarsakkoord bereikt

Salarisverhoging, verruiming van de vergoeding woon-werkverkeer en de introductie van een PLB-regeling. Dit en meer is afgesproken in het onderhandelaarsakkoord

Het Grote Zorgdebat 2023 geeft zorg de plek die het verdient

Op maandag 13 november debatteerden kandidaat-Kamerleden over de zorg, in aanloop naar de komende Tweede Kamerverkiezingen. Tijdens dit Grote Zorgdebat,

Steun de lokale initiatieven voor zorgvernieuwing

Er wordt veel gezegd en geschreven over de grote uitdagingen voor de zorg. Groeiende zorgvraag, krapte aan zorgverleners, oplopende kosten,

Zo hebben wij gereageerd op de internetconsultatie jaarverantwoording

Stel de pauzeknop jaarverantwoording in voor alle zorgaanbieders. Daarvoor pleit de Eerstelijnscoalitie in haar reactie op de internetconsultatie voor het

De Dokter: deze week bij jou op de mat

De nieuwste editie van De Dokter valt donderdag bij LHV-leden op de mat. Arina Klokke, praktijkhouder in Delft, vertelt alvast

Wat zeggen de politieke partijen over … de ggz

In de rubriek ‘Wat zeggen de politieke partijen over…’ lichten we elke week een onderwerp uit waarvoor de LHV steeds

Zorgcoördinatie voorziening regionaal ingekleurd

De LHV heeft eerder zorgen geuit over het benoemen van één zorgcoördinatiecentrum per ROAZ-regio door de minister; coördineren niet centraliseren