Spring naar content
Overzicht LHV Huisartsendag

Zoeken

Filters:

22 mei: dag van de POH

Vandaag, op 22 mei 2024, vieren we de Dag van de Praktijkondersteuners en Praktijkverpleegkundigen. Zij zijn een onmisbare factor in

Positieve ontwikkelingen voor eerstelijnszorg in Hoofdlijnenakkoord

In het woensdag 15 mei gepresenteerde Hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB is aandacht voor de zorg. We zien

Huisartsenzorg vraagt extra aandacht voor financiering huisvesting

Op 22 mei vindt in de Tweede Kamer het commissiedebat eerstelijnszorg plaats met beide ministers van VWS. Voor dit overleg

Medicatietekort blijft een groot probleem

Patiënten, artsen en apothekers worden regelmatig geconfronteerd met niet-leverbare medicatie. Dit is een zeer zorgelijke ontwikkeling. In de eerste plaats

Dag van de huisarts: we doen het samen

Zondag 19 mei is de Internationale dag van de huisarts. Een dag om samen stil te staan bij de onmisbare

Structurele financiering MTVP vanaf 2025

Vanaf 1 januari is de structurele bekostiging van Meer Tijd voor de Patiënt (MTVP) een feit. Dit geeft huisartsenpraktijken de

NZa publiceert herijking normatieve arbeidskostencomponent (NAC)

De NZa heeft de eerste bouwsteen voor de nieuwe tarievenberekeningen 2025 op haar website gepubliceerd. De nieuwe tarieven voor de

Heeft jouw praktijk recht op compensatie DVZA-facturen?

Heb jij meegedaan aan OPEN in de periode van 2019 t/m 2022? Dan heb je waarschijnlijk recht op compensatie van

Verlenging Cao Hidha afgesproken tot en met 31 juli

In februari stelde de LHV voor de huidige Cao Hidha 2022-2024 te verlengen tot en met 31 juli 2024, omdat

Handelingsperspectief kleinschalige woonvormen

Huisartsen bieden steeds vaker zorg aan ouderen in kleinschalige woonvoorzieningen. Dat loopt niet altijd goed. Wat kan je doen als