Spring naar content

Opkomen voor belangen

Naast adviseur en dienstverlener is de LHV vooral belangenbehartiger van alle huisartsen in Nederland. We komen op voor goed bereikbare en beschikbare huisartsenzorg.

We houden aankomende ontwikkelingen in de zorg in de gaten en geven zo vroeg mogelijk bij zorgverzekeraars, rijksambtenaren, gemeenten, politici, andere zorgverleners en stakeholders aan waar de kracht van de huisarts ligt, of waar juist teveel wordt gevraagd.

We geven onze mening over nieuwe wetsvoorstellen en plannen met de zorg en toetsen deze voorstellen op uitvoerbaarheid en haalbaarheid in de huisartsenpraktijk. Maar ook op de gevolgen die deze plannen hebben voor huisartsen en hun patiënten. Positieve ontwikkelingen willen we versnellen en nadelige plannen zoveel mogelijk voorkomen. Dat doen we zowel landelijk als regionaal en met huisartsen samen. Kortom, we zorgen ervoor dat jij je vak als huisarts zo goed mogelijk kan uitoefenen.

Onderzoek belangenbehartiging: “Spreken met één stem”

Belangenbehartiging richting politiek en overheid is een van de belangrijkste redenen voor huisartsen om lid te zijn de LHV. Dat is een van de uitkomsten uit de ledenuitvraag in het kader van het onderzoek Belangenbehartiging met impact, dat we samen met de Universiteit Leiden uitvoeren.

Wat doen de LHV-belangenbehartigers?

Dagelijks behartigen we jouw belangen bij politici, beleidsmakers en zorgverzekeraars. Een greep uit onze werkzaamheden.

 • We hebben continu overleg met toezichthouders, rijksambtenaren, zorgverzekeraars en politici om het huisartsengeluid te laten horen.
 • Tegelijk monitoren we de ontwikkelingen in onze omgeving die positief of negatief voor huisartsen kunnen uitpakken.
 • We organiseren werkbezoeken voor Kamerleden, ambtenaren en relevante stakeholders om het huisartsenwerk in de praktijk te laten zien.
 • Bij nieuwe wetsvoorstellen die de huisartsenzorg raken, geven wij onze input en standpunt in een vroeg stadium aan stakeholders en politiek.
 • Wij werken zoveel mogelijk samen met andere huisartsenorganisaties, zoals NHG en InEen. Samen stemmen we de strategie af, bepalen we een gezamenlijke boodschap en kiezen we het juiste moment om beleid te beïnvloeden.
 • We organiseren informatiebijeenkomsten, schrijven brieven, of geven onze mening in en aan de media.

Wie zijn de LHV-belangenbehartigers?

In deze artikelen krijg je een blik achter de schermen van onze collega’s die zich bezig houden met jouw belangen. De week van:

Organiseer een lobbyworkshop voor jouw regio!

Iedere huisarts is belangenbehartiger én ambassadeur voor de huisartsenzorg. Wil je leren hoe je dit beter en efficiënter kunt doen? Organiseer een (online) lobbyworkshop voor jouw regio met hulp van onze adviseur public affairs Margriet Niehof. Neem contact op en stuur een mail naar m.niehof@lhv.nl.

Door mij aan te sluiten bij de LHV wordt mijn stem en die van de beroepsgroep vertegenwoordigd.

Murid Siawash, waarnemer, omgeving Rotterdam

Hoe meer huisartsen lid worden van de LHV, hoe meer slagkracht de vereniging heeft. Door de krachten te bundelen, bereik je met elkaar meer dan als huisarts alleen.

Tatiana Haanstra, praktijkhouder, Den Haag

Ook interessant

 • Over de huisarts

  Wat is de rol van de huisarts, hoe werkt huisartsenzorg, vanuit welke kernwaarden werkt de huisarts en waar knelt het?

 • LHV in de media

  In welke media komt de LHV aan het woord? Je vindt een selectie op deze pagina.