Spring naar content

Onze vereniging

Bent u huisarts? Dan zijn we er voor u. Als huisarts heeft u een prachtig vak en u verdient een sterke positie in de zorg. Daarom zetten wij ons elke dag met hart en ziel in voor uw belangen. De LHV is er voor alle huisartsen, in alle werkvormen, carrièrefasen en regio’s. Hier leest u waar we ons hard voor maken, hoe we dat doen en op welke manier u invloed heeft.

Hoe zetten wij ons voor u in

Het is onze missie om u steeds van actuele en praktische informatie te voorzien. Ook staan we klaar om al uw vragen te beantwoorden. Dat doen we met ondersteunende producten en diensten, advies en belangenbehartiging. En we bieden u een regionaal en landelijk netwerk, met onze 14.000 leden. Dit is hoe we werken:

 • Belangenbehartiging

  We agenderen thema’s die u aan het hart gaan bij beleidsmakers en besluitvormers. We monitoren wetgeving en maken ons hard voor de beste uitkomst voor onze leden.

 • Dienstverlening

  In elke fase in uw loopbaan ondersteunen we u met passende producten en diensten. Praktisch toepasbaar en deels exclusief beschikbaar voor leden.

 • Advies op maat

  Hebt u een specifieke vraag voor uw situatie? Onze adviseurs geven advies op maat. Zo lossen we jaarlijks zo’n 4.000 juridische vragen van onze leden op.

Hoe zijn wij georganiseerd

Bekijk in deze animatie hoe de LHV in elkaar zit. Ontdek hoe de LHV uw stem vertegenwoordigt, landelijk en regionaal. En hoe u zelf kunt meepraten.

Veelgestelde vragen over modernisering

De verenigingsstructuur van de LHV is in 2022 veranderd. De kringen worden omgevormd van zelfstandige verenigingen naar afdelingen van de landelijke vereniging. Dat betekent dat er veel geregeld en georganiseerd moet worden. Natuurlijk ontstaan er daarbij vragen. Op deze pagina vindt u de meest gestelde vragen.

Prioriteiten 2023

We willen zoveel mogelijk bereiken voor onze leden. Daarom bepalen we ieder jaar welke onderwerpen extra aandacht moeten krijgen. We focussen op die thema’s waar leden het meeste behoefte aan hebben, waar we belangrijke ontwikkelingen voor huisartsen op verwachten én waar we de meeste impact op kunnen hebben. Dat zijn onze prioriteiten. Op deze pagina leest u meer over onze prioriteiten voor 2023 en kunt u het prioriteitenplan downloaden.

Wat vinden onze leden van ons

We bepalen ons beleid en werkzaamheden aan de hand van wat onze leden willen. We benutten daarvoor de uitkomsten van ons ledentevredenheidsonderzoek uit 2021, waarin leden hebben laten weten wat ze van ons vinden en voor de toekomst van ons verwachten op het gebied van belangenbehartiging, dienstverlening, inspraak en communicatie.

Zo werkt onze vereniging

De LHV is een vereniging voor en door leden. Wat betekent dat in de praktijk voor onze organisatie en hoe vullen we dat in? Bekijk de afbeelding hieronder of download de PDF.

Statuten

 • Landelijke Ledenvergadering

  De Landelijke Ledenvergadering bestaat uit afgevaardigde ambassadeurs uit de afdelingen. Lees waarover en hoe zij beslissen.

 • Bestuur en directie

  Ons bestuur formuleert beleid en gaat in gesprek met politici en zorgverzekeraars. Ook zijn ze woordvoerder in de media.

 • Afdelingen

  Als LHV-lid bent u ingedeeld bij een LHV-afdeling. Een afdeling is het regionale werkgebied van de LHV.

 • Bureau

  De medewerkers van ons verenigingsbureau ondersteunen de héle LHV. Als lid kunt u bij het bureau terecht voor persoonlijk advies en dienstverlening.

 • Onze partners

  Wij werken nauw samen met andere (huisartsen)organisaties. Samenwerking helpt om onze impact en de kans op succes voor huisartsen te vergroten.

 • LHV in het buitenland

  We behartigen ook de belangen van onze leden in het buitenland. En maken ons hard voor een sterke positie van de Europese huisartsenzorg.

Vereniging van en voor alle huisartsen

De LHV is van en voor alle huisartsen. Elke huisarts en elke huisartsenpraktijk is uniek. We vinden het belangrijk dat we als vereniging naadloos aansluiten bij uw wensen als huisarts en bij de ontwikkelingen in de zorg. We willen een laagdrempelige vereniging zijn, met een gelijkwaardig lidmaatschap en zeggenschap voor alle leden. Daarbij vinden we het belangrijk om herkenbaar, benaderbaar en betekenisvol te zijn voor alle huisartsen. We willen dat u zich herkent in de LHV en zich bij ons thuis voelt. Dat u ziet en voelt dat de LHV uw belangen goed behartigt en dat u zich optimaal door ons ondersteund voelt.

Om een sterk huisartsengeluid te kunnen laten horen en u als huisarts optimaal te kunnen ondersteunen, werken we nauw samen met andere huisartsenorganisaties, landelijk en regionaal. Zo blijft een lidmaatschap van de LHV voor u vanzelfsprekend, nu én in de toekomst.

Meer nieuws

Tijdens de landelijke ledenvergadering op dinsdag 24 januari spraken de afgevaardigde ambassadeurs over de voortgang op het implementeren van het

Managementteamlid Karel Rosmalen is vanaf 1 februari 2023 tijdelijk directeur van de Landelijke Huisartsen Vereniging. Hij vervangt Paul van Rooij

De nieuwe structuur van de Landelijke Huisartsen Vereniging staat. Vanaf 1 januari is de LHV één vereniging die bestaat uit