Spring naar content

Onze vereniging

Ben je huisarts? Dan zijn we er voor jou. Als huisarts heb je een prachtig vak en verdien je een sterke positie in de zorg. Daarom zetten wij ons elke dag met hart en ziel in voor jouw belangen. De LHV is er voor alle huisartsen, in alle werkvormen, carrièrefasen en regio’s. Hier lees je waar we ons hard voor maken, hoe we dat doen en op welke manier jij invloed hebt.

Hoe zetten wij ons voor je in

Het is onze missie om je steeds van actuele en praktische informatie te voorzien. Ook staan we klaar om al je vragen te beantwoorden. Dat doen we met ondersteunende producten en diensten, advies en belangenbehartiging. En we bieden je een regionaal en landelijk netwerk, met onze 14.000 leden. Dit is hoe we werken:

 • Belangenbehartiging

  We agenderen thema’s die je aan het hart gaan bij beleidsmakers en besluitvormers. We monitoren wetgeving en maken ons hard voor de beste uitkomst voor onze leden.

 • Dienstverlening

  In elke fase in je loopbaan ondersteunen we je met passende producten en diensten. Praktisch toepasbaar en deels exclusief beschikbaar voor leden.

 • Advies op maat

  Heb je een specifieke vraag voor jouw situatie? Onze adviseurs geven advies op maat. Zo lossen we jaarlijks zo’n 4.000 juridische vragen van onze leden op.

De LHV zet zich dagelijks in om de huisartsenzorg als geheel te versterken, maar ook om individuele huisartsen van informatie en ondersteuning te voorzien.

Jolien Huisman, aios huisartsgeneekunde

Hoe zijn wij georganiseerd

Bekijk in deze animatie hoe de LHV in elkaar zit. Ontdek hoe de LHV jouw stem vertegenwoordigt, landelijk en regionaal. En hoe je zelf kunt meepraten.

Veelgestelde vragen over modernisering

De verenigingsstructuur van de LHV is in 2022 veranderd. De kringen werden omgevormd van zelfstandige verenigingen naar afdelingen van de landelijke vereniging. Dat betekent dat er veel geregeld en georganiseerd moest worden. Natuurlijk ontstaan er daarbij vragen. Op deze pagina vind je de meest gestelde vragen.

Prioriteiten 2023

We willen zoveel mogelijk bereiken voor onze leden. Daarom bepalen we ieder jaar welke onderwerpen extra aandacht moeten krijgen. We focussen op die thema’s waar leden het meeste behoefte aan hebben, waar we belangrijke ontwikkelingen voor huisartsen op verwachten én waar we de meeste impact op kunnen hebben. Dat zijn onze prioriteiten. Op deze pagina lees je meer over onze prioriteiten voor 2023 en kun je het prioriteitenplan downloaden.

Wat vinden onze leden van ons

We bepalen ons beleid en werkzaamheden aan de hand van wat onze leden willen. We benutten daarvoor de uitkomsten van ons ledentevredenheidsonderzoek uit 2021, waarin leden hebben laten weten wat ze van ons vinden en voor de toekomst van ons verwachten op het gebied van belangenbehartiging, dienstverlening, inspraak en communicatie.

Zo werkt onze vereniging

De LHV is een vereniging voor en door leden. Wat betekent dat in de praktijk voor onze organisatie en hoe vullen we dat in? Bekijk de afbeelding hieronder of download de PDF.

Statuten

 • Landelijke Ledenvergadering

  De Landelijke Ledenvergadering bestaat uit afgevaardigde ambassadeurs uit de afdelingen. Lees waarover en hoe zij beslissen.

 • Bestuur en directie

  Ons bestuur formuleert beleid en gaat in gesprek met politici en zorgverzekeraars. Ook zijn ze woordvoerder in de media.

 • Afdelingen

  Als LHV-lid ben je ingedeeld bij een LHV-afdeling. Een afdeling is het regionale werkgebied van de LHV.

 • Bureau

  De medewerkers van ons verenigingsbureau ondersteunen de héle LHV. Als lid kun je bij het bureau terecht voor persoonlijk advies en dienstverlening.

 • Onze partners

  Wij werken nauw samen met andere (huisartsen)organisaties. Samenwerking helpt om onze impact en de kans op succes voor huisartsen te vergroten.

 • LHV in het buitenland

  We behartigen ook de belangen van onze leden in het buitenland. En maken ons hard voor een sterke positie van de Europese huisartsenzorg.

Vereniging van en voor alle huisartsen

De LHV is van en voor alle huisartsen. Elke huisarts en elke huisartsenpraktijk is uniek. We vinden het belangrijk dat we als vereniging naadloos aansluiten bij jouw wensen als huisarts en bij de ontwikkelingen in de zorg. We willen een laagdrempelige vereniging zijn, met een gelijkwaardig lidmaatschap en zeggenschap voor alle leden. Daarbij vinden we het belangrijk om herkenbaar, benaderbaar en betekenisvol te zijn voor alle huisartsen. We willen dat je je herkent in de LHV en je je bij ons thuis voelt. Dat je ziet en voelt dat de LHV jouw belangen goed behartigt en dat je je optimaal door ons ondersteund voelt.

Om een sterk huisartsengeluid te kunnen laten horen en jou als huisarts optimaal te kunnen ondersteunen, werken we nauw samen met andere huisartsenorganisaties, landelijk en regionaal. Zo blijft een lidmaatschap van de LHV voor u vanzelfsprekend, nu én in de toekomst.

Meer nieuws

Tijdens de landelijke ledenvergadering op dinsdag 26 september stond een groot aantal onderwerpen op de agenda. Allereerst de voordracht van

De Landelijke Ledenvergadering heeft Marjolein Tasche benoemd als nieuwe voorzitter van de LHV. Vanaf 1 januari 2024 is zij het

Sinds we als huisartsen begin dit jaar alsnog op de rijdende IZA-trein stapten, zijn kleinere en grotere stappen gezet om