Spring naar content

Onze vereniging

Bent u huisarts? Dan zijn we er voor u. Als huisarts heeft u een prachtig vak en u verdient een sterke positie in de zorg. Daarom zetten wij ons elke dag met hart en ziel in voor uw belangen. De LHV is er voor alle huisartsen, in alle werkvormen, carrièrefasen en regio’s. Hier leest u waar we ons hard voor maken, hoe we dat doen en op welke manier u invloed heeft.

Prioriteiten 2022

We willen zoveel mogelijk bereiken voor onze leden. Daarom bepalen we ieder jaar welke onderwerpen extra aandacht moeten krijgen. We focussen op die thema’s waar leden het meeste behoefte aan hebben, waar we belangrijke ontwikkelingen voor huisartsen op verwachten én waar we de meeste impact op kunnen hebben. Dat zijn onze prioriteiten. Op deze pagina leest u meer over onze prioriteiten voor 2022 en kunt u het prioriteitenplan downloaden.

Hoe zetten wij ons voor u in

Het is onze missie om u steeds van actuele en praktische informatie te voorzien. Ook staan we klaar om al uw vragen te beantwoorden. Dat doen we met ondersteunende producten en diensten, advies en belangenbehartiging. En we bieden u een regionaal en landelijk netwerk, met onze 13.000 leden. Dit is hoe we werken:

 • Belangenbehartiging

  We agenderen thema’s die u aan het hart gaan bij beleidsmakers en besluitvormers. We monitoren wetgeving en maken ons hard voor de beste uitkomst voor onze leden.

 • Dienstverlening

  In elke fase in uw loopbaan ondersteunen we u met passende producten en diensten. Praktisch toepasbaar en deels exclusief beschikbaar voor leden.

 • Advies op maat

  Hebt u een specifieke vraag voor uw situatie? Onze adviseurs geven advies op maat. Zo lossen we jaarlijks zo’n 4.000 juridische vragen van onze leden op.

Wat vinden onze leden van ons

We bepalen ons beleid en werkzaamheden aan de hand van wat onze leden willen. We benutten daarvoor de uitkomsten van ons ledentevredenheidsonderzoek uit 2021, waarin leden hebben laten weten wat ze van ons vinden en voor de toekomst van ons verwachten op het gebied van belangenbehartiging, dienstverlening, inspraak en communicatie.

Vereniging van en voor alle huisartsen

We streven naar een laagdrempelige vereniging die een stem geeft aan alle huisartsen. Daarbij willen we ook de weg vrij maken voor meer samenwerking met andere huisartsenorganisaties, landelijk en regionaal. Zo blijft lidmaatschap van de LHV voor u vanzelfsprekend, nu én in de toekomst.

Zo werkt onze vereniging

De LHV is een vereniging voor en door leden. Wat betekent dat in de praktijk voor onze organisatie en hoe vullen we dat in? Bekijk de afbeelding hieronder of download de PDF.

 • Ledenraad

  Onze Ledenraad bestaat uit afgevaardigden vanuit de kringen en de LOVAH. Lees waarover en hoe zij beslissen. En bekijk alle vergaderstukken.

 • Bestuur en directie

  Ons bestuur formuleert beleid en gaat in gesprek met politici en zorgverzekeraars. Ook zijn ze woordvoerder in de media.

 • Kringen

  Als LHV-lid, bent u ook lid van een regionale huisartsenkring. Bekijk hier waar de kringbesturen zich over buigen.

 • Bureau

  De medewerkers van ons verenigingsbureau ondersteunen de héle LHV. Als lid kunt u bij het bureau terecht voor persoonlijk advies en dienstverlening.

 • Onze partners

  Wij werken nauw samen met andere (huisartsen)organisaties. Samenwerking helpt om onze impact en de kans op succes voor huisartsen te vergroten.

 • LHV in het buitenland

  We behartigen ook de belangen van onze leden in het buitenland. En maken ons hard voor een sterke positie van de Europese huisartsenzorg.

Werken bij de LHV

Wilt u met uw kennis, expertise en ambitie bijdragen aan een sterkere positie van huisartsen?

Meer nieuws

Welkom bij de podcast ‘Zo wil ik dokteren’ van de Landelijke Huisartsen Vereniging. In onze podcast-afleveringen behandelen we de uitdagingen

We staan voor een grote maatschappelijke opgave om de gezondheidszorg voor de toekomst te bewaken. Personeelstekorten, stijgende zorgvraag, toenemende medische

De nieuwe visie psychische huisartsenzorg van LHV, NHG, InEen, Psyhag en VPH geeft niet alleen duidelijk aan waar de huisartsenzorg