Samenwerking met de bedrijfsarts

 
Goede zorg voor patiënten met arbeidsgerelateerde aandoeningen is belangrijk. Omdat u als huisarts dagelijks patiënten ziet met arbeidsgerelateerde aandoeningen en bedrijfsartsen een verwijsfunctie hebben, is die goede zorg gebaat bij een goede samenwerking tussen huisartsen en de arbocuratieve sector.

Samenwerking tussen huisarts en bedrijfsarts

  • Uitgangspunten voor de samenwerking tussen huisarts en bedrijfsarts en het standpunt van de LHV hierin zijn vastgelegd in een convenant dat de LHV sloot met de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB).
  • De LHV en NVAB hebben gedragsregels opgesteld voor de samenwerking tussen huisartsen en bedrijfsarts. Deze zijn vastgelegd in de Leidraad voor Huisarts en Bedrijfsarts.
  • In februari 2014 tekenden de voorzitters van de artsenorganisaties LHV, NHG, NVAB en KNMG een verklaring over Werk en Gezondheid. Afgesproken is dat huisartsen en bedrijfsartsen in het belang van de patiënt - in goede samenwerking - bijdragen aan het behoud van of terugkeer naar geschikt werk. Bekijk de volledige verklaring.
  • Voor bedrijfsartsen ontwikkelde de NVAB het document De bedrijfsarts en de eerstelijn.

Communicatie huisarts en bedrijfsarts

Om een goede informatie over en weer tussen huisarts en bedrijfsarts te garanderen, heeft TNO een communicatieformulier ontwikkeld. De patiënt is daarbij de beheerder en brengt de informatie over via dat formulier. Het communicatieformulier kan naar wens worden aangepast. In Zorg Domein is een chatfunctie ‘Patiëntenoverleg’ beschikbaar, waardoor huisartsen en bedrijfsartsen elkaar eenvoudig kunnen vinden en teksten kunnen sturen. Medio 2020 wordt Zorg Domein doorontwikkeld tot een volwaardige verwijs- en communicatiefaciliteit.