Spring naar content

De agenda van Hilly ter Veer, LHV-bestuurder

April 2022

‘Betekenisvol dokteren’ is de uitdrukking die regelmatig in het gesprek met Hilly ter Veer terugkomt. Dat is wat ze wil doen en ze maakt zich er graag sterk voor dat álle huisartsen de ruimte krijgen om betekenisvol te dokteren. Naast haar werk als waarnemend huisarts zit ze sinds anderhalf jaar in het landelijke LHV-bestuur. ‘Mijn stip op de horizon is dat iedere huisarts met een goede bekostiging meer tijd voor de patiënt kan uittrekken.’

Uit De Dokter april 2022

Met daarin binnenkijken bij huisartsenpraktijk ’t Gasthuis in Gemert, een artikel over het manifest apotheekhoudende praktijken, een kijkje in de agenda van huisarts en bestuurder Hilly ter Veer en een verhaal over Komt een dokter bij de dokter.

Bekijk ook

Het onderhandelaarsakkoord Cao Huisartsenzorg kan rekenen op instemming van de ledenvergadering. Nu kan dit principeakkoord omgezet worden in een definitief

Er wordt veel gezegd en geschreven over de grote uitdagingen voor de zorg. Groeiende zorgvraag, krapte aan zorgverleners, oplopende kosten,

Tijdens de landelijke ledenvergadering op dinsdag 26 september stond een groot aantal onderwerpen op de agenda. Allereerst de voordracht van