Spring naar content

Vragen om juridisch advies doe je nooit te vroeg

April 2024

Meer dan 8000 keer namen de LHV-juristen vorig jaar de telefoon op voor een vraag van een huisarts. De vragen gaan over zeer uiteenlopende onderwerpen, van maatschapscontracten tot privacy en van praktijkovernames tot kleinschalige woonvormen. ‘Zodra je je afvraagt wat je ergens mee moet – gewoon bellen’, zegt jurist Annemarie Kerstens. Naast de ledenvragen houdt ze zich, samen met haar collega’s, ook bezig met de lobby rond (nieuwe) wetgeving.

Uit De Dokter april 2024

Met artikelen over de hagro, vriendelijk streng zijn, een interview met Marjolein Tasche en de LHV-juristen en natuurlijk vaste rubrieken De Tas en Mijn Praktijkstart.

Bekijk ook

In het woensdag 15 mei gepresenteerde Hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB is aandacht voor de zorg. We zien

Op 22 mei vindt in de Tweede Kamer het commissiedebat eerstelijnszorg plaats met beide ministers van VWS. Voor dit overleg

Patiënten, artsen en apothekers worden regelmatig geconfronteerd met niet-leverbare medicatie. Dit is een zeer zorgelijke ontwikkeling. In de eerste plaats