Spring naar content

De Dokter december 2021

Nr. 7 – Jaargang 12

In dit nummer

  • 75 jaar LHV: allemaal huisarts
  • Terugblik vaccinatieproces: ‘huisartsen gaan het nooit meer zo doen’
  • 7 feiten en fabels over PGO’s
  • Regionale oplossingen voor hardnekkige ggz-problematiek

Artikelen in dit nummer

Online inzage in het medisch dossier door patiënten: veel praktijken bieden dat al aan via een patiëntenportaal. Maar de volgende stap komt eraan. Bij veel praktijken wordt het voor patiënten ook mogelijk om hun gegevens in te zien in een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Voor wie nog niet precies weet hoe dat zit: 7 feiten en fabels over PGO’s.

Van alle leeftijden en vanuit allerlei invalshoeken bouwen huisartsen mee aan de LHV en aanverwante organen. Enkele (voormalige) bestuurders aan het woord over hun motivatie en visie.

De LHV verenigt huisartsen van alle generaties. Het ene lid is net zo oud als de vereniging zelf, het andere nog maar kort toegetreden. Hoe kijken zij naar hun vak en de vereniging?

Een vereniging is als een familie, verbonden door hetzelfde vak. Soms is de binding dubbelop, zoals bij de familie Schouten. Allemaal huisarts, elk op eigen wijze.

Huisartsen blijven kampen met de problemen in de geestelijke gezondheidszorg. Vooral lange wachttijden en onduidelijkheid waar een patiënt precies (eerst) naartoe moet, zorgen voor frustratie en soms schrijnende situaties. Tegelijk ontstaan er – juist door die voortslepende problematiek – goedlopende regionale initiatieven voor betere samenwerking tussen huisartsen en ggz. Drie initiatieven door het oog van de huisarts.

Samen met zijn – toen toekomstige – vrouw deed Paul van de Vijver de huisartsopleiding. Samen met haar vormde hij een duopraktijk, onderdeel van een HOED in Purmerend. Samen waren ze huisartsopleider. Nu zijn ze ‘samen ziek’.

Het Covid-vaccinatieproces is voor de huisartsen een worsteling geworden. De leerevaluatie die de LHV heeft laten uitvoeren, laat zien wat er het afgelopen jaar misging en wat er bij een nieuwe crisis beter moet, ook in de rol van de LHV. Van ‘Yes, we can’ tot ‘We gaan dit nooit meer zo doen’.