Spring naar content

De Dokter december 2021

Nr. 7 – Jaargang 12

In dit nummer

  • 75 jaar LHV: allemaal huisarts
  • Terugblik vaccinatieproces: ‘huisartsen gaan het nooit meer zo doen’
  • 7 feiten en fabels over PGO’s
  • Regionale oplossingen voor hardnekkige ggz-problematiek

Artikelen in dit nummer

Online inzage in het medisch dossier door patiënten: veel praktijken bieden dat al aan via een patiëntenportaal. Maar de volgende

Van alle leeftijden en vanuit allerlei invalshoeken bouwen huisartsen mee aan de LHV en aanverwante organen. Enkele (voormalige) bestuurders aan

De LHV verenigt huisartsen van alle generaties. Het ene lid is net zo oud als de vereniging zelf, het andere

Een vereniging is als een familie, verbonden door hetzelfde vak. Soms is de binding dubbelop, zoals bij de familie Schouten.

Huisartsen blijven kampen met de problemen in de geestelijke gezondheidszorg. Vooral lange wachttijden en onduidelijkheid waar een patiënt precies (eerst)

Samen met zijn – toen toekomstige – vrouw deed Paul van de Vijver de huisartsopleiding. Samen met haar vormde hij

Het Covid-vaccinatieproces is voor de huisartsen een worsteling geworden. De leerevaluatie die de LHV heeft laten uitvoeren, laat zien wat

Huisartsenpraktijk in Maastricht in een pand uit 1904 dat van het gas af is.