Spring naar content

Een vast gezicht als verbinder met het sociaal domein

December 2022

Huisartsen die patiënten voor niet-medische problemen willen doorsturen naar het sociaal domein, lopen soms vast in het oerwoud van aanbieders en regels. Behálve wanneer er de afgelopen jaren een goede lokale of regionale samenwerking is opgezet. Dat gebeurt inmiddels op steeds meer plaatsen, bijvoorbeeld onder de noemer Welzijn op Recept of Waar is Wally? Een vaste persoon die optreedt als verbinder met het hele sociale domein, blijkt eigenlijk altijd de succesfactor

Uit De Dokter december 2022

Met daarin een artikel over het het actieplan ANW-zorg, een praktijkstart en het sociaal domein.

Bekijk ook

Veel huisartsen ervaren problemen met praktijkhuisvesting. Voor dit urgente thema dringt de LHV aan op oplossingen. Samen met diverse landelijke

Na een uitgebreide toelichting kon de ledenvergadering op 28 november unaniem instemmen met het onderhandelingsresultaat voor de cao huisartsenzorg. De

Veel huisartsen ervaren problemen met praktijkhuisvesting. Voor dit urgente thema dringt de LHV aan op oplossingen. Samen met diverse landelijke