Spring naar content

Een vast gezicht als verbinder met het sociaal domein

December 2022

Huisartsen die patiënten voor niet-medische problemen willen doorsturen naar het sociaal domein, lopen soms vast in het oerwoud van aanbieders en regels. Behálve wanneer er de afgelopen jaren een goede lokale of regionale samenwerking is opgezet. Dat gebeurt inmiddels op steeds meer plaatsen, bijvoorbeeld onder de noemer Welzijn op Recept of Waar is Wally? Een vaste persoon die optreedt als verbinder met het hele sociale domein, blijkt eigenlijk altijd de succesfactor

Uit De Dokter december 2022

Met daarin een artikel over het het actieplan ANW-zorg, een praktijkstart en het sociaal domein.

Bekijk ook

Tijdens de landelijke ledenvergadering op dinsdag 30 mei werden de afgevaardigde ambassadeurs bijgepraat over de ontwikkelingen in de structurele bekostiging

De afgelopen 2 weken hebben we jullie (collega’s) op meerdere overleggen ontmoet en flink van gedachten kunnen wisselen over actuele

In de landelijke ledenvergadering van 30 mei heeft het ambassadeursteam steun uitgesproken voor het LHV Hoofdbestuur om de structurele bekostiging