Spring naar content

Op koers naar toekomstbestendige spoedzorg

December 2022

Samen voor de spoedzorg. Met het Actieplan ANW dat op 29 november is aangenomen, zetten de huisartsen samen koers naar duurzame oplossingen voor de spoedzorg in avond, nacht en weekend (ANW). Hoe dat er concreet gaat uitzien, bepalen de regionale huisartsenorganisaties zelf, binnen de kaders van het plan.

Uit De Dokter december 2022

Met daarin een artikel over het het actieplan ANW-zorg, een praktijkstart en het sociaal domein.

Bekijk ook

Deze week verzocht het CDA in de Tweede Kamer de minister om schriftelijke vragen over de jaarverantwoording te beantwoorden. Minister

Het overlegteam huisartsen (OTH) is sinds het najaar in gesprek met Zilveren Kruis over het inkoopbeleid 2024 – 2025. Vanuit

Geef prioriteit aan het nemen van maatregelen om het oplopende geneesmiddelentekort in Nederland aan te pakken. Deze dringende oproep doen