Spring naar content

LHV zet in op nieuw hoofdlijnenakkoord zorg

Februari 2022

‘Stel huisartsen in staat om op een gezonde manier praktijk te voeren’

Het kabinet Rutte-IV zet in op passende zorg. De rol en capaciteit van huisartsen worden versterkt. Een mooi perspectief voor een nieuw hoofdlijnenakkoord, maar geen garantie, zo is bij vorige akkoorden gebleken. Daarom staat de LHV op scherp. Huisartsen moeten op een goede en gezonde manier hun praktijk kunnen voeren.

Download pdf om het volledige artikel te lezen

Uit De Dokter februari 2022

Met daarin het onderzoek naar huisvestingsproblemen, intervisie, het hoofdlijnenakkoord en zelfzorg.

Bekijk ook

LHV en VPH zien belangrijke pijnpunten in de kort geleden gepubliceerde Prestatie- en tariefbeschikking van de NZa en maken daarom

De afgelopen weken was het even stil rondom het integraal zorgakkoord. Het ministerie van VWS was een volgende versie van

In een motie roept onze voltallige volksvertegenwoordiging de regering op om, samen met de zorgverzekeraars, de problemen in de huisartsenzorg