Spring naar content

LHV zet in op nieuw hoofdlijnenakkoord zorg

Februari 2022

‘Stel huisartsen in staat om op een gezonde manier praktijk te voeren’

Het kabinet Rutte-IV zet in op passende zorg. De rol en capaciteit van huisartsen worden versterkt. Een mooi perspectief voor een nieuw hoofdlijnenakkoord, maar geen garantie, zo is bij vorige akkoorden gebleken. Daarom staat de LHV op scherp. Huisartsen moeten op een goede en gezonde manier hun praktijk kunnen voeren.

Download pdf om het volledige artikel te lezen

Uit De Dokter februari 2022

Met daarin het onderzoek naar huisvestingsproblemen, intervisie, het hoofdlijnenakkoord en zelfzorg.

Bekijk ook

Woendag 16 november houden we een webinar over alle grote wijzigingen die voor 2023 gepland staan. Wat gaat het IZA

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) is afgesproken dat zorgverzekeraars in 2023 voor in ieder geval 4,3 miljoen verzekerden ‘Meer Tijd

Juridisch gezien is er geen reden om het integraal zorgakkoord (IZA) niet te tekenen, zo concluderen we als LHV na