Spring naar content

LHV zet in op nieuw hoofdlijnenakkoord zorg

Februari 2022

‘Stel huisartsen in staat om op een gezonde manier praktijk te voeren’

Het kabinet Rutte-IV zet in op passende zorg. De rol en capaciteit van huisartsen worden versterkt. Een mooi perspectief voor een nieuw hoofdlijnenakkoord, maar geen garantie, zo is bij vorige akkoorden gebleken. Daarom staat de LHV op scherp. Huisartsen moeten op een goede en gezonde manier hun praktijk kunnen voeren.

Download pdf om het volledige artikel te lezen

Uit De Dokter februari 2022

Met daarin het onderzoek naar huisvestingsproblemen, intervisie, het hoofdlijnenakkoord en zelfzorg.

Bekijk ook

Op maandag 11 september start de NZa het kostprijsonderzoek om de maximumtarieven voor de huisartsenzorg te herijken. Het kostprijsonderzoek is

De tarieven voor 2024 voor de huisartsenzorg zijn bekend. Zo worden de tarieven geïndexeerd, wordt het maximum aantal uren POH-GGZ

Het NZa kostenonderzoek vindt plaats op basis van een steekproef onder huisartsenpraktijken. Op 3 juli ontvangen de getrokken praktijken de