Spring naar content

ANW-diensten zelf inroosteren: meer werkplezier

Februari 2023

Eenmaal ingeroosterde ANW-diensten leiden vaak tot levendige handel. Iedere huisarts heeft nu eenmaal eigen voorkeuren en mogelijkheden. Op meerdere huisartsenposten werkt het inmiddels andersom: eerst de wensen, dan het rooster. Huisartsen geven zelf aan welke diensten ze op zich willen nemen.

Uit De Dokter februari 2023

Met daarin een artikel over vrij roosteren, een praktijkstart en een interview met minister Ernst Kuipers over het Integraal Zorgakkoord.

Bekijk ook

Tijdens de landelijke ledenvergadering op dinsdag 30 mei werden de afgevaardigde ambassadeurs bijgepraat over de ontwikkelingen in de structurele bekostiging

De afgelopen 2 weken hebben we jullie (collega’s) op meerdere overleggen ontmoet en flink van gedachten kunnen wisselen over actuele

In de landelijke ledenvergadering van 30 mei heeft het ambassadeursteam steun uitgesproken voor het LHV Hoofdbestuur om de structurele bekostiging