Spring naar content

‘Iedereen beseft dat de eerste lijn moet worden versterkt’

Februari 2023

De zorg moet veranderen om toegankelijk, betaalbaar en van hoge kwaliteit te blijven. De huisartsenzorg speelt daarin volgens Ernst Kuipers, minister van VWS, een belangrijke rol. Hij is blij dat nu ook de LHV het Integraal Zorgakkoord heeft ondertekend. ‘Ik ga me er actief mee bemoeien dat alle afspraken worden nagekomen.’

Uit De Dokter februari 2023

Met daarin een artikel over vrij roosteren, een praktijkstart en een interview met minister Ernst Kuipers over het Integraal Zorgakkoord.

Bekijk ook

Tijdens de landelijke ledenvergadering op dinsdag 30 mei werden de afgevaardigde ambassadeurs bijgepraat over de ontwikkelingen in de structurele bekostiging

De afgelopen 2 weken hebben we jullie (collega’s) op meerdere overleggen ontmoet en flink van gedachten kunnen wisselen over actuele

In de landelijke ledenvergadering van 30 mei heeft het ambassadeursteam steun uitgesproken voor het LHV Hoofdbestuur om de structurele bekostiging