Spring naar content

Online inzage geeft digitalisering een zetje

Februari 2023

Het programma OPEN zit er na vier jaar op. 96 procent van alle huisartsenpraktijken biedt patiënten online inzage in hun medisch dossier en steeds meer patiënten maken daar gebruik van. ‘Het programma heeft huisartsen ook geholpen om de voordelen van de digitalisering voor de praktijkvoering te benutten.’

Uit De Dokter februari 2023

Met daarin een artikel over vrij roosteren, een praktijkstart en een interview met minister Ernst Kuipers over het Integraal Zorgakkoord.

Bekijk ook

Hoewel je als huisarts met Zilveren Kruis een contract hebt voor 2024 en 2025, is het Overlegteam Huisartsen (OTH) met

De LHV maakt zich grote zorgen om de oplopende medicatietekorten. Samen met NHG en KNMP vragen wij de minister met

Wat speelt er in de politiek, wat raakt de huisartsenzorg en hoe brengen wij belangrijke thema’s voor jou onder de