Spring naar content

Online inzage geeft digitalisering een zetje

Februari 2023

Het programma OPEN zit er na vier jaar op. 96 procent van alle huisartsenpraktijken biedt patiënten online inzage in hun medisch dossier en steeds meer patiënten maken daar gebruik van. ‘Het programma heeft huisartsen ook geholpen om de voordelen van de digitalisering voor de praktijkvoering te benutten.’

Uit De Dokter februari 2023

Met daarin een artikel over vrij roosteren, een praktijkstart en een interview met minister Ernst Kuipers over het Integraal Zorgakkoord.

Bekijk ook

Tijdens de landelijke ledenvergadering op dinsdag 30 mei werden de afgevaardigde ambassadeurs bijgepraat over de ontwikkelingen in de structurele bekostiging

De afgelopen 2 weken hebben we jullie (collega’s) op meerdere overleggen ontmoet en flink van gedachten kunnen wisselen over actuele

In de landelijke ledenvergadering van 30 mei heeft het ambassadeursteam steun uitgesproken voor het LHV Hoofdbestuur om de structurele bekostiging