Spring naar content

Online inzage geeft digitalisering een zetje

Februari 2023

Het programma OPEN zit er na vier jaar op. 96 procent van alle huisartsenpraktijken biedt patiënten online inzage in hun medisch dossier en steeds meer patiënten maken daar gebruik van. ‘Het programma heeft huisartsen ook geholpen om de voordelen van de digitalisering voor de praktijkvoering te benutten.’

Uit De Dokter februari 2023

Met daarin een artikel over vrij roosteren, een praktijkstart en een interview met minister Ernst Kuipers over het Integraal Zorgakkoord.

Bekijk ook

Een kleine, maar groeiende groep Nederlanders heeft geen eigen huisarts of ervaart langere wachttijden voordat zij in de huisartsenpraktijk terecht

Een inspirerende voorjaarsavond over toekomstbestendig samenwerken:Ga voor een stevige basis en schrijf je in voor deze (gratis) avond en neem

Uit onderzoek is gebleken dat mannen die drie maanden voor de bevruchting valproaat gebruikten hogere kans hebben op kinderen met