Spring naar content

Medewerkers binden begint al voor de eerste werkdag

Februari 2024

In een tijd van krapte wil je de medewerkers die je hebt, graag vasthouden. Een goede start helpt daarbij. Hoe zorg je ervoor dat nieuwe medewerkers zich snel thuis voelen in de praktijk en merken dat hun inbreng wordt gewaardeerd?

Bekijk ook onze handleiding Nieuwe medewerkers werven, inwerken en binden

Uit De Dokter februari 2024

Met artikelen over mentale gezondheidsnetwerken, een warm welkom voor nieuwe praktijkmedewerkers, de LHV Praktijkmatch en natuurlijk vaste rubrieken De Tas en Mijn Praktijkstart.

Bekijk ook

In het woensdag 15 mei gepresenteerde Hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB is aandacht voor de zorg. We zien

Op 22 mei vindt in de Tweede Kamer het commissiedebat eerstelijnszorg plaats met beide ministers van VWS. Voor dit overleg

Patiënten, artsen en apothekers worden regelmatig geconfronteerd met niet-leverbare medicatie. Dit is een zeer zorgelijke ontwikkeling. In de eerste plaats