Spring naar content

Meer tijd voor de patiënt: drie huisartsen over hun oplossing

Juli 2021

Drie huisartsen over hun oplossing

Met de coronacrisis kwam er voor huisartsen met het 15-minutenconsult ook meer tijd voor kwetsbare patiënten. Huisarts Vincent Coenen werkt al zo’n vijf jaar met een langere consultduur. ‘Dat bevalt extreem goed, praktijken vinden het heel prettig.’

Download pdf om het volledige artikel te lezen


Uit De Dokter juli 2021

Met daarin een frisse blik op uw praktijk met de praktijkscan, de nieuwe LHV-voorzitter Mirjam van ’t Veld,
de agenda van Jelly Hogendorp en drie oplossingen voor Meer Tijd voor de Patiënt.

Bekijk ook

Huisartsen zitten met de handen in het haar om de bezetting van hun praktijk rond te krijgen. Door inhaalzorg en een alsmaar stijgende zorgvraag is het er drukker dan ooit, terwijl gaten in het rooster niet te vullen blijken. Voor de meeste huisartsen is de werkdruk toegenomen en driekwart vindt de werkdruk echt te hoog, blijkt uit LHV-onderzoek. LHV-voorzitter Mirjam van ’t Veld: ‘Ruim de helft van de huisartsen heeft minder energie en er zijn nauwelijks mogelijkheden om te herstellen. We moeten deze negatieve spiraal doorbreken, als we de huisartsenzorg toegankelijk willen houden’.

In de afgelopen periode is het voorstel voor modernisering van de LHV uitgewerkt, Doelstelling daarvan is een sterke, wendbare en toekomstbestendige vereniging, met gelijkwaardig lidmaatschap en zeggenschap voor alle huisartsen, herkenbaar betekenisvol en benaderbaar en in samenwerking met andere huisartsenorganisaties. De door de Ledenraad eerder vastgestelde uitgangspunten zijn nu uitgewerkt. Bijvoorbeeld in de structuur van het werkgebied van de afdelingen, de rol van ambassadeurs en de statuten van LHV en afdelingen. De LHV Ledenraad besprak de stappen die in de kringen al zijn gezet en de benodigde kaders om volgende stappen te kunnen zetten.

Geen werkdag is hetzelfde in de huisartsenpraktijk. En datzelfde geldt voor het bestuurswerk voor onze vereniging. We staan voor grote uitdagen: huisartsentekorten, tekort aan ondersteunend personeel in de praktijk en op de spoedpost, verminderen van de werkdruk en het ontlasten van de praktijkvoering. Als LHV hebben we daarin niet alleen een signalerende en agenderende rol, maar wordt ons ook gevraagd om oplossingen aan te dragen. Oplossingen voor de huisartsen én voor hun patiënten. Gaat u deze uitdagingen met ons aan?