Spring naar content

De Dokter juni 2020

Nr. 7 – Jaargang 11

In dit nummer

  • Binnenkijken: isolatiepraktijk (corona) in Boxtel
  • Een tientje per patiënt houdt de huisartsenzorg overeind
  • Zorg voor de ander én voor jezelf
  • Gevraagd: bondige, betrouwbare informatie
  • Beeldbellen wordt een blijvertje

Artikelen in dit nummer

Vanaf juli 2020 hebben patiënten het recht hun dossier digitaal in te zien. Om die informatie-uitwisseling mogelijk te maken is het programma OPEN in het leven geroepen. OPEN moet ertoe leiden dat alle huisartsen hun patiënten de mogelijkheid kunnen bieden om hun eigen gegevens online in te zien.

Sneller dan ze zelf voor mogelijk hadden gehouden opendende leden van Hagro Boxtel een isolatiepraktijk voor coronaverdachte patiënten. ‘In het weekend van 14 maart kregen we van het Huisartsen rampenopvang-team het verzoek om een aparte locatie voor deze patiëntengroep te organiseren’, vertelt huisarts Marjolein den Dekker. ‘Ik bleek als Hagro-voorzitter ook crisiscoördinator te zijn. Dat was een leuke verrassing.’

De behoefte aan betrouwbare informatie over COVID-19 is groot. Dat gold zeker in de eerste weken, toen er meer vragen dan antwoorden waren. Naar aanleiding van de vele vragen van leden schaalde de LHV de informatievoorziening al snel op, in samenwerking met collega-organisaties. De belangrijkste informatiebronnen op een rij.

De coronacrisis zorgt voor angst, onzekerheid en stress. Bij patiënten, maar soms net zo goed bij huisartsen en hun medewerkers. Niemand weet hoe lang het gaat duren. Hoe zorgt u in deze tijd goed voor iedereen, inclusief uzelf? En kunnen we daarin leren van de ziekenhuizen?

In coronatijd wil niemand zorgen over de continuïteit van huisartsenpraktijken. Daarom hebben de LHV, VPHuisartsen en InEen alles op alles gezet om vroegtijdig afspraken te maken over financiële steunmaatregelen, bedoeld voor alle huisartsen. Want iedereen is hard nodig, zeker wanneer de reguliere zorg weer op gang komt.

In een tijd waarin bezoeken aan de huisartsenpraktijk op een laag pitje staan, vinden huisartsen andere wegen om patiënten te zien. De coronacrisis wordt misschien wel de grote doorbraak van e-health en daarmee ook van beeldbellen. Wat zijn veilige kanalen en hoe bevalt het in de praktijk?