Spring naar content

De Dokter maart 2020

Nr. 1 – Jaargang 11

In dit nummer

  • Betalen voor afspelen van muziek
  • Onvrijwillige zorg is geen huisartsenzorg
  • Huisartsenpraktijk in centrum wordt onbetaalbaar

Artikelen in dit nummer

Veel huisartsenpraktijken barsten uit hun voegen. Ze hebben meer ruimte nodig, maar waar vinden ze die? En tegen welke kosten? In centra van steden worden commerciële tarieven gevraagd die het budget van een huisartsenpraktijk ver overstijgen. Het probleem beperkt zich niet alleen tot steden. De LHV krijgt uit het hele land noodsignalen binnen. De zorg in de wijk, dichtbij de patiënt, komt in het gedrang.

Als u in de huisartsenpraktijk muziek afspeelt, moet u via Buma/Stemra en Sena een vergoeding betalen aan de bedenkers en de makers van deze muziek. Om welk bedrag gaat het? En hoe kunt u een licentie aanvragen?

Onvrijwillige zorg is geen huisartsenzorg, ook niet als die in de thuissituatie plaatsvindt. Vanuit dat standpunt heeft de LHV de afgelopen tien jaar gelobbyd voor een heldere rol voor huisartsen in de Wet zorg en dwang (Wzd), die dit jaar is ingegaan. ‘Gelukkig geeft de minister huisartsen inmiddels ruimte om géén verantwoordelijkheid te nemen in onvrijwillige zorg’, zegt LHV-bestuurder Guus Jaspar. Huisartsen maken natuurlijk wel situaties mee waarin onvrijwillige zorg de enige optie lijkt. Omdat daarover nog veel onduidelijkheid is, maakt de LHV zich hard voor een Wzd-contactpersoon voor huisartsen in iedere regio.