Spring naar content

De Dokter mei 2022

Nr. 3 – Jaargang 13

In dit nummer

  • Zorg aan Oekraïense vluchtelingen
  • Nieuwe Cao Huisartsenzorg
  • Verenigingsdemocratie in de praktijk

Artikelen in dit nummer

Elke donderdag is voor Marnix van der Leest (1977), huisarts in Leusden, anti-burn-outdag. Vorig jaar gebruikte hij zijn vrije dagen

Uit de nieuwe Cao Huisartsenzorg spreekt een gezamenlijk belang: zowel werkgevers als werknemers willen dat de huisartsenzorg aantrekkelijk is voor

Hoe kijken huisartsen terug op de start van hun eigen praktijk? Welke plannen zijn er voor de toekomst? En welk

Wat ze al tien jaar geleden hadden gewild, lukt pas vlak voor hun pensionering: de Leidse huisartsen en broers Geert

Het Integraal Zorgakkoord moet een akkoord worden dat oplossingen biedt voor de problemen waar huisartsen tegenaan lopen. LHV-voorzitter Mirjam van