Spring naar content

Meer klachten, dus alle reden om ze klein te houden

November 2020

Patiënten dienen steeds vaker een klacht in over hun huisarts. Die trend is al een paar jaar gaande, maar de coronacrisis lijkt een versterkend effect te hebben. ‘Er komen soms klachten binnen die het gevolg lijken van een korter lontje’, zegt Jiske Prinsen, directeur van de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). Ze pleit voor een zo open en laagdrempelig mogelijke omgang met (dreigende) klachten.

Download pdf om het volledige artikel te lezen

Uit De Dokter november 2020

Met daarin overlegteams huisartsen in dialoog met zorgverzekeraars, een artikel over meer klachten, dus alle reden om ze klein te houden, investeren in wijksamenwerking betaalt zich uit en dit doet de huisarts in ieder geval wél.

Bekijk ook

De afgelopen dagen hebben we vragen binnengekregen over de organisatie van de Covid-vaccinaties in 2024. Hieronder een kort overzicht van

Als je in de zorg werkt en direct contact hebt met patiënten, dan kun je dit najaar een coronaprik halen

Tijdens de landelijke ledenvergadering op dinsdag 30 mei werden de afgevaardigde ambassadeurs bijgepraat over de ontwikkelingen in de structurele bekostiging