Voor een gezonde huisartsenzorg
 

Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
23 okt 2017
Campagne over ggz-wachtlijsten van start
Branche- en beroepsorganisaties in de ggz zijn de campagne Weg van de wachtlijst gestart. Deze campagne heeft als doel cliënten en patiënten te informeren over wat zij zelf kunnen doen als zij op een... Lees meer
19 okt 2017
Bijeenkomst over 2018 gemist? Neem deel aan het webinar
Heeft u de bijeenkomsten over veranderingen in beleid en bekostiging in 2018 gemist? Geen nood. De LHV organiseert een webinar op dinsdag 31 oktober. Gratis voor LHV-leden en geaccrediteerd.
19 okt 2017
Ledenblad De Dokter: lees alvast over de nieuwste editie
Het oktobernummer van LHV-ledenblad De Dokter wordt donderdag 26 oktober bij alle leden thuis bezorgd. Wouter Peeters, aios huisartsgeneeskunde, neemt u alvast mee door het nieuwe nummer.
13 okt 2017
Het Roer Gaat Om - belangrijke stap in modernisering kwaliteitsbeleid
Huisartsenorganisaties zetten een belangrijke stap in de modernisering van het kwaliteitsbeleid in de huisartsenzorg. Er komt een nieuw kwaliteitssysteem waarin intercollegiale toetsing een grotere... Lees meer
13 okt 2017
Contracteringsgesprekken met zorgverzekeraars nog in gang
Eind september constateerden de LHV en InEen dat er weinig terecht komt van het aanpakken van de knelpunten zoals zorgverzekeraars, patiënten en huisartsen met elkaar hebben afgesproken in het... Lees meer
11 okt 2017
Regeerakkoord zet beweging naar eerstelijnszorg voort
De LHV noemt het positief dat de nieuwe regering in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ niet voor grote hervormingen kiest en de weg van de gezamenlijkheid via hoofdlijnenakkoorden vervolgt... Lees meer
06 okt 2017
Nieuwe ‘aftapwet’ beperkt het medisch beroepsgeheim
Afgelopen zomer heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Deze wet regelt bredere bevoegdheden voor de Nederlandse inlichtingendiensten. De wet heeft ook... Lees meer
03 okt 2017
Als u vragen krijgt over de verspreiding van jodiumtabletten
In oktober ontvangen ongeveer 1,2 miljoen huishoudens in Nederland per post een doosje jodiumtabletten. De distributie van jodiumtabletten is één van de maatregelen die de rijksoverheid treft in de... Lees meer
02 okt 2017
75 miljoen euro beschikbaar voor nieuwe stap in substitutie
Huisartsen, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en de overheid hebben nieuwe afspraken gemaakt om het verschuiven van zorg van de tweede naar de eerste lijn te stimuleren. Voor 2018 is 75 miljoen euro... Lees meer
02 okt 2017
Wat betekenen de nieuwe leeftijdscategorieën voor uw inkomsten uit inschrijftarieven
Hoeveel inkomsten haalt uw praktijk volgend jaar uit de inschrijftarieven? En hoe verschuiven uw inkomsten door de komst van de nieuwe leeftijdscategorie 85+ en de daling van de vergoeding voor 65... Lees meer
  • Vorige