Spring naar content
Overzicht LHV Huisartsendag
Filters:

Versnelling boostercampagne: hoe capaciteit GGD vergroten?

Als LHV helpen we mee om de prikcapaciteit van de GGD waar mogelijk en nodig te vergroten. Mogelijk zijn er

Verzoek aan huisartsen: aanmelden patiënten boostervaccinatie

Vanuit de overheid worden huisartsen gevraagd om 2 specifieke groepen patiënten te selecteren voor een boostervaccinatie, namelijk niet-mobiele thuiswonende patiënten

Meer nieuws over de boostervaccinatie voor huisartsen en hun medewerkers

Nadat de minister heeft besloten dat al het zorgpersoneel een derde vaccinatie tegen COVID-19 kan krijgen, werken wij samen met InEen, de ziekenhuizen, RIVM,

Boostervaccin voor huisartsen en ander zorgpersoneel snel verwacht

De boostervaccinatieronde voor zorgverleners in de huisartsenzorg zal binnen enkele weken starten en plaatsvinden in ziekenhuizen verspreid over het land.

Mirjam van ’t Veld: “Huisartsen en hun medewerkers hebben adempauze nodig”

Pas een kleine twee weken aan het werk voor de LHV en in de gesprekken met huisartsen tekent zich al

VWS besluit: keuzevrijheid na 1e vaccinatie met AstraZeneca

Mensen die één prik van AstraZeneca hebben gehad, krijgen de keuze of zij voor de tweede prik weer AstraZeneca willen

Vaccinatiebewijs via huisarts – voor wie en hoe?

Het ministerie van VWS heeft een handleiding gemaakt voor huisartsenpraktijken, waarin wordt uitgelegd hoe de ‘uitzonderingsroute voor vaccinatiebewijzen’ verloopt en

Thuisvaccinatie 60-minners: landelijke uitvoerder in beeld

Al langere tijd speelt het vraagstuk bij de overheid over wie kan zorgen voor de thuisvaccinatie van niet-mobiele 60-minners. De

Uitzonderingsroute via huisartsen voor vaccinatiebewijzen – stand van zaken

De overheid geeft per 24 juni test- en vaccinatiebewijzen uit, voor binnenlands en Europees gebruik. Binnen de EU zullen deze

Hulp huisartsen gevraagd voor selectie griepprikpopulatie 12-17-jarigen

Op woensdag 9 juni nam minister De Jonge van VWS het besluit dat 12- tot en met 17-jarigen die in