Advies preventief PBM-gebruik: maak uw eigen afweging

 
Advies preventief PBM-gebruik: maak uw eigen afweging
De actuele toename in het aantal besmettingen met COVID-19 leidt ook onder huisartsen tot zorgen, over de veiligheid van patiënten, zichzelf en medewerkers. Wij krijgen veel vragen over het preventief gebruik van mondmaskers en andere beschermingsmiddelen. Er is geen RIVM-richtlijn die preventief gebruik voorschrijft. LHV en NHG adviseren huisartsen en hun medewerkers om mondmaskers te dragen bij alle patiëntencontacten in en buiten de praktijk. Maak hierin uw eigen afweging.

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) kunnen bijdragen aan het beperken van verdere verspreiding en zorgen dat ook de zorg aan andere dan COVID-19-patiënten zo veel mogelijk doorgang kan vinden.

Aanbevolen Persoonlijke beschermingsmiddelen

Draag routinematig een doktersjas tijdens het spreekuur met daarnaast een van de volgende opties:

  • Draag uw gehele werkdag een chirurgisch mondneusmasker IIR. Vul dit aan met een bril/faceshield en zo nodig handschoenen als u binnen 1,5 meter komt, bijvoorbeeld voor lichamelijk onderzoek.

OF

  • Draag alléén als u binnen 1,5 meter moet komen een chirurgisch mondneusmasker IIR met een beschermende bril/faceshield en zo nodig handschoenen.

Gebruik een masker maximaal 3 uur aaneengesloten; verwissel het eerder als het nat is geworden.

Mondmaskers voor patiënten

Voor bezoekers van de praktijk: verzoek iedereen die de praktijk binnengaat een (niet-medisch) mondneusmasker te gebruiken en de handen te desinfecteren. Overigens blijft het belangrijk dat patiënten binnen de praktijk de anderhalvemeter afstand zoveel mogelijk bewaken, ook met een niet-medisch mondneusmasker op.

Let op: voor het COVID-spreekuur gelden andere aanbevelingen. Patiënten met klachten passend bij COVID-19 krijgen een chirurgisch mondmasker op. Meer over de persoonlijke beschermingsmiddelen bij COVID-zorg vindt u in het coronadossier op de NHG-website.