De dekking van verzekeringen tijdens de coronacrisis

 
De dekking van verzekeringen tijdens de coronacrisis
Hoe zit het met de dekking van uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering en arbeidsongeschiktheidsverzekering tijdens de coronacrisis? In dit bericht hebben we een aantal veelvoorkomende situaties voor u beschreven.

Neem voor specifieke vragen contact op met uw verzekeraar of verzekeringstussenpersoon. De dekking hangt namelijk erg samen met uw verzekeringspakket en de verzekeraars hanteren verschillende voorwaarden. Bovendien is de aanvulling van de dekkingen een dynamisch proces; verzekeraars maken nog steeds nieuwe aanvullingen.

U wilt als huisarts werken voor een coronazorgcentrum. Dekt uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering dit?

Bij verzekeraar VvAA en de afgesloten verzekeringen via Sibbing en Aon valt dit binnen de dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en de rechtsbijstandverzekering. Deze verzekeraars gaan uit van de (huisartsen)zorg die u levert en niet van de setting waar dit gebeurt. Uiteraard is het wel van belang dat u zich beperkt tot huisartsenzorg. U hoeft het niet te melden als u in een coronazorgcentrum  gaat werken.

Bent u niet bij VvAA of via Sibbing of Aon verzekerd? Raadpleeg dan uw verzekeraar of tussenpersoon.

U wilt als gepensioneerd huisarts, voormalig huisarts of geneeskundestudent tijdelijk (weer) aan de slag tijdens de coronacrisis. Hoe zit het met de dekking van uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Het hangt er vanaf of u BIG-geregistreerd was en zo ja, wanneer uw BIG-registratie is verlopen:

  • U was BIG-geregistreerd en de registratie is verlopen na 1 januari 2018: de meeste verzekeraars bieden op de polis van de praktijk dekking voor artsen, verloskundigen en verpleegkundigen. U moet dan wel voldoen aan de voorwaarden van VWS.

  • Uw BIG-registratie is verlopen voor 1 januari 2018 óf u bent nooit BIG-geregistreerd geweest. Dit is bijvoorbeeld het geval als u geneeskundestudent bent, een voormalig huisarts waarvan de BIG-registratie al voor 1 januari 2018 is verlopen of een herintredende doktersassistent(e).
    De meeste verzekeraars bieden op de polis van de praktijk ook dekking. Voorwaarde is wel dat u onder verantwoordelijkheid en op aanwijzen werkt van een verzekerde met een BIG-registratie. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor herintredende doktersassistentes die nooit een BIG-registratie hebben gehad.

    Meld als praktijk in alle gevallen wél bij uw verzekeraar of tussenpersoon dat er iemand voor uw praktijk gaat werken.

    Onafhankelijk van wanneer uw BIG-registratie is verlopen, geeft VvAA ook verzekeringsdekking op een eventuele al beëindigde beroepsaansprakelijkheidspolis van de gepensioneerde of herintreder zélf. Ook een eventuele oude rechtsbijstandsverzekering herleeft dan weer. Hierbij geldt dezelfde dekking als onder de oude al beëindigde polis. Meld wél bij VvAA dat u weer aan het werk gaat!

U of een personeelslid heeft het coronavirus opgelopen tijdens het werk op een hoestspreekuur, in een ‘vieze praktijk’ of in een coronazorgcentrum. Kan de verzekeraar u (arbeidsongeschiktheidsverzekering) of een personeelslid (verzuimverzekering) dekking op een lopende polis weigeren?

Nee, de dekking geldt ook als u of een personeelslid besmet raakt met het coronavirus. Het is een risico dat hoort bij uw beroep als huisarts en het werk binnen de huisartsenpraktijk. Van een risicoverzwarende omstandigheid is geen sprake.

Meer informatie

De meeste verzekeraars en tussenpersonen hebben goede FAQ’s op hun website staan waaronder:

Heeft u contact opgenomen met uw verzekeraar of tussenpersoon en is er volgens u onvoldoende dekking? Meld dit dan via jz@lhv.nl. Dan kunnen wij dit bespreken met de verzekeraars of tussenpersonen. 

Meer informatie over het coronavirus vindt u in het dossier coronavirus.