Huisartsen zijn klaar om te starten met COVID-vaccinatie

 
Huisartsen zijn klaar om te starten met COVID-vaccinatie
Alle voorbereidingen die getroffen konden worden, zijn gereed. De huisartsen zijn klaar om hun bijdrage te leveren aan het vaccineren van een groot deel van de Nederlandse bevolking, en zij starten liever vandaag dan morgen. Het wachten is nu op de concrete leverdatum en exacte hoeveelheid van vaccins. Zodra deze bekend zijn, kunnen huisartsen en hun medewerkers snel aan de slag met selecteren, uitnodigen en praktische voorbereiding.

Uit de vele ledenvragen die de LHV krijgt, blijkt wel dat huisartsen liever vandaag dan morgen beginnen met hun patiënten te vaccineren. Huisartsenpraktijken hebben ruime ervaring met de jaarlijkse griepvaccinatie, dit jaar al coronaproof. Dit maakt dat er veel vertrouwen is dat de nog grootschaliger COVID-vaccinatie ook haalbaar is. De bestel- en distributiestructuur ligt er en de informatiesystemen (HIS’en) van de huisartsen zijn er tijdig klaar voor om selecties (op leeftijdscohorten) te maken en de vaccinaties te registeren. Waar is het wachten op?

Pfizer-vaccin geschikt maken voor gebruik in huisartsenpraktijk?

Huisartsen zijn (samen met de GGD en de AVG en SO) uitvoerder van de vaccinatiestrategie, die door VWS wordt bepaald. Het ministerie wordt hierin geadviseerd door de Gezondheidsraad en het RIVM voor prioritering en werkzaamheid van de verschillende vaccins. Op aandringen van de LHV is nader onderzocht of het Pfizer-vaccin (dat als eerste beschikbaar komt) geschikt te maken is voor gebruik in de huisartsenpraktijk. Het RIVM heeft geconcludeerd dat dit niet het geval is en dit betekent dat het wachten is op de exacte leverdatum en hoeveelheid van de andere verwachte vaccins, Moderna en AstraZeneca. Wij verwachten dat hierover op korte termijn meer informatie komt.

Vaccinatie van huisartsen en hun medewerkers

Voor de veiligheid van huisartsen en hun medewerkers, is het belangrijk dat ook zij prioriteit krijgen bij de vaccinaties. Als LHV pleiten we samen met andere zorgorganisaties voor het prioriteren van de vaccinatie aan zorgpersoneel dat extra risico op coronabesmetting loopt.

In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister De Jonge laten weten dat het ministerie VWS in januari de nadere prioritering van de vaccinaties bekendmaakt, waaronder ook de prioriteit voor het zorgpersoneel. De minister noemt expliciet ook de huisartsen als specifieke groep waar hij oog voor heeft in het bepalen van de prioritering. Zodra er meer bekend is, laten we het u weten.