LHV: ‘Geef huisartsenzorg meer aandacht nu COVID-besmettingen oplopen’

 
LHV: ‘Geef huisartsenzorg meer aandacht nu COVID-besmettingen oplopen’
Nu het aantal COVID-besmettingen weer oploopt, moet er meer aandacht zijn voor de huisartsenzorg. Dat heeft de LHV aangekaart bij het ministerie van VWS. Carin Littooij, huisarts en LHV-bestuurslid: “Huisartsen en hun medewerkers moeten kunnen rekenen op voldoende beschermingsmiddelen en op voorrang bij het testen.”

Carin Littooij, huisarts en bestuurslid van de LHV: ‘Huisartsen en hun team hebben in de afgelopen periode een enorme flexibiliteit getoond. Onder grote druk en met de nodige aanpassingen hebben zij niet alleen intensieve zorg aan COVID-patiënten thuis verleend. Ook de niet-COVID-patiënten konden steeds op huisartsenzorg rekenen. Om dit bij de verwachte nieuwe piek in besmettingen vol te kunnen houden, moeten huisartsen en hun medewerkers kunnen rekenen op voldoende beschermingsmiddelen en op voorrang bij het testen.’

De LHV heeft recent geëvalueerd waar in de afgelopen periode plus- en knelpunten zaten voor huisartsen; belangrijk voor de voorbereiding op de komende maanden. Bij het ministerie van VWS heeft de LHV aangegeven dat de huisartsenzorg meer aandacht moet krijgen. ‘Veel aandacht gaat uit naar de ziekenhuizen, toch wordt het grootste deel van de corona-patiënten door de huisarts gezien. Ons vak is altijd al topsport, maar nu hebben we opeens met nog veel meer onzekerheden te maken. Om de zorg te kunnen blijven bieden moeten huisartsen en hun medewerkers voorrang krijgen bij testen als zij klachten hebben. En zij moeten kunnen rekenen op een continue voorraad aan de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen’, aldus Carin Littooij.

Voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen

Het is van groot belang dat de regionale structuur voor de distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondmaskers en beschermende kleding optimaal blijft werken. Zodat huisartsenpraktijken op elk moment kunnen bijbestellen, wanneer hun eigen kleine voorraad op raakt.

Bestellen van PBM kan op twee manieren: via uw reguliere leverancier als die voldoende voorraad heeft. Of u kunt een aanvraag doen voor PBM via het aanvraagsysteem van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen.

Zorgmedewerkers voorrang bij testen

De testcapaciteit en het testbeleid zijn de afgelopen maanden flink verruimd, maar huisartsen lopen nog steeds tegen problemen en vertragingen aan. We zien dat het soms te lang duurt voordat zorgmedewerkers getest kunnen worden en de uitslagen daarvan terugkrijgen. Daarmee gaat kostbare tijd van zorgpersoneel verloren. Als LHV vinden we dat zorgmedewerkers voorrang moeten krijgen bij het testen.

COVID-testen moeten beter

Ook blijft de LHV er landelijk en regionaal bij GGD en VWS, op hameren dat de toegang tot het testen wordt verbeterd:

  • De terugkoppeling van uitslagen van de GGD naar de huisarts van de geteste patiënt lopen niet overal in het land goed. We hebben hier landelijk afspraken over gemaakt met GGD-GHOR, maar niet alle regionale GGD’en volgen deze afspraken. Veelal worden de positieve uitslagen via het bron- en contactonderzoek wel teruggekoppeld, telefonisch of digitaal. Is dat bij u nog niet goed geregeld, meld dit dan bij ons.
    Er zijn ook huisartsen die de negatieve uitslagen willen ontvangen, maar dat is nog niet geregeld. Het is belangrijk dat huisartsen weten of hun patiënten wel of niet besmet zijn, omdat deze patiënten zich met zorgvragen bij de huisarts kunnen melden. We zijn met de GGD aan het verkennen wat de mogelijkheden zijn om dit digitaal terug te koppelen aan de huisarts.
  • Er zijn nog onvoldoende mobiele teams voor zogenaamde “triagetesten”. Het gaat dan met name om mensen die getest moeten worden voordat ze opgenomen kunnen worden in verzorgingshuizen en kleinschalige woonvormen. Het testen van deze mensen behoort niet tot de taken van de huisarts of de GGD. In principe is de instelling dan verantwoordelijk voor het testen. Mobiele teams zouden hier een oplossing voor kunnen zijn.

Het is belangrijk dat het testbeleid op deze vlakken wordt verbeterd. Om te zorgen dat bij nieuwe oplevingen van het virus de reguliere zorg overeind kan blijven is een goed en snel testbeleid – naast voldoende beschermingsmiddelen – cruciaal.