Tweede Kamer stemt voor testvoorrang voor zorgverleners

 
Tweede Kamer stemt voor testvoorrang voor zorgverleners
Tijdens een debat over corona op woensdag 12 augustus heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen om zorgverleners voorrang te geven bij het testen op corona en het verkrijgen van de uitslag van die testen. De LHV is verheugd dat hiermee gehoor wordt gegeven aan onze oproep, in het belang van zorgverleners en patiënten.

In een langdurig plenair debat met premier Rutte en ministers De Jonge (VWS) en Van Ark (Medische Zorg) is een motie van 50Plus aangenomen met steun van alle andere partijen in de Tweede Kamer. De motie verzoekt de regering “om te bewerkstelligen dat zorgpersoneel altijd met voorrang getest kan worden en er tevens voor te zorgen dat testresultaten van zorgmedewerkers met de grootst mogelijk spoed aan hen bekend gemaakt zullen worden teneinde het gevaar van besmettingen te minimaliseren en onnodig ziekteverzuim te voorkomen.”

Een voorbeeld van hoe die voorrang kan worden geregeld, is de aanpak die deze maand van start is gegaan in Gelderland-Zuid, waar een extra testfaciliteit is georganiseerd bij het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis voor extramurale zorgmedewerkers en hun huisgenoten.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

In het debat is ook gesproken over de benodigde voorraad aan beschermingsmiddelen. We maken ons zorgen of de voorraad wel voldoende is om ook de zorgverleners buiten het ziekenhuis – die minder grote voorraden zelf kunnen beheren dan bijvoorbeeld ziekenhuizen – van genoeg bescherming te kunnen voorzien. Bij verdere opleving van het virus mag de reguliere zorg niet weer stilvallen; dan zijn voldoende beschermingsmiddelen dus cruciaal.

Minister Van Ark gaf tijdens het debat aan dat de schaarste aan PBM voorbij lijkt te zijn en dat het Landelijk Consortium Hulpmiddelen in stand blijft voor als coördinatie op de inkoop en verdeling weer noodzakelijk is.

Pleidooi LHV en andere zorgorganisaties

In aanloop naar het debat heeft de LHV samen met vijf andere organisaties (InEen, NHG, V&VN, Actiz en ZorgthuisNL) aandacht gevraagd voor ons pleidooi:

  • om - in het belang voor de continuïteit van zorg - zorgverleners sneller te testen en uitslagen te verstrekken.
  • om te garanderen dat de extramurale zorg ook voldoende beschermingsmiddelen krijgt als het aantal besmettingen en daarmee het beroep op de beschikbare voorraden PBM weer toenemen.

Ook hebben we in veel media ons pleidooi toegelicht, onder andere:

  • EenVandaag op tv en radio , interviews met LHV-voorzitter Ella Kalsbeek en LHV-Kringbestuurder en huisarts Aard Verdaasdonk – ‘Brandbrief huisartsen: geef ons bij tweede golf wel voldoende beschermingsmiddelen en voorrang bij testen’
  • Zorgvisie, interview met Ella Kalsbeek – ‘Ella Kalsbeek wil puntjes op de i: voldoende bescherming en coronatests voor extramurale zorg’
  • Interview Ella Kalsbeek bij Stax & Toine op Radio1 (10-8-2020)
  • Radio Rijnmond met LHV-Kringvoorzitter Henk Hoogervorst – ‘Huisartsen: geef huisartsen, thuiszorg en verpleeghuiswerkers voorrang bij verdeling beschermende middelen’
  • Hart van Nederland – ‘Oproep betere bescherming wijkverpleegkundigen’
  • Skipr - ‘Koepelorganisaties pleiten voor regionale voorraden beschermingsmiddelen’
  • Medisch Contact – ‘Geef zorgverleners voorrang op coronatest’