Update: financiële gevolgen corona (tarieven en contractuele verplichtingen)

 
Update: financiële gevolgen corona (tarieven en contractuele verplichtingen)
De coronacrisis heeft ook impact op de financiële kant van de praktijkvoering. Veel huisartsen maken zich daar zorgen over. LHV wil, samen met VPH en InEen, zorgen dat er zo snel mogelijk extra financiële zekerheid voor u komt. In dit bericht leest u de voortgang daarop.

De inzet van de LHV, VPH en InEen om de financiële gevolgen voor huisartsen en huisartsen organisaties te beperken, hebben we besproken met de NZa en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). We zijn positief over het verloop van het gesprek. Er was een duidelijke welwillende houding en gevoel voor urgentie. Er is begrip voor de lastige situatie waarin u werk moet laten liggen, maar u er ook veel extra aan het coronavirus gerelateerd werk bij krijgt. Het uitgangspunt is dat de huisarts dit belangrijke werk zonder financiële zorgen moet kunnen blijven doen.

De voorstellen van LHV, VPH en InEen worden de komende week uitgewerkt. Daar is haast mee omdat we willen bereiken dat u per 1 april:

  1. met terugwerkende kracht tot 1 maart jl. de visites aan patiënten die (mogelijk) zijn besmet met het Coronavirus kunt declareren als Intensieve zorg.
  2. hogere inschrijftarieven kunt declareren om zo voldoende financiële draagkracht te houden.

Daarvoor is het noodzakelijk snel afspraken te maken, zodat er tijd is voor aanpassingen in allerlei systemen en uw HIS.

Wat betreft ons derde verzoek, het opschorten van de contractuele voorwaarden voor declaratie van moduletarieven en ketenzorgtarieven, bekijken de NZa en ZN wat ze daar op korte termijn aan kunnen doen.

Acute problemen?

Heeft u acute financiële problemen, dan kunt u zich bij uw contactpersoon van uw preferente verzekeraar melden. Afgesproken is dat u dan direct geholpen wordt. Ervaart u problemen of heeft u vragen? Neem dan contact op met de LHV (085 04 80 000 of lhv@lhv.nl).

Vervolg

Alle partijen werken dit weekend zaken verder uit. Maandag 23 maart 2020 praten LHV, VPH en InEen verder met de NZa en ZN over de uitwerking van bovenstaande punten en de verzoeken met betrekking tot de posten. Ook wordt er dan verder gepraat over de extra kosten die huisartsen en huisartsenorganisaties maken als ze bijvoorbeeld een extra locatie openen om mogelijk met corona besmette patiënten te onderzoeken.

We houden u via de dagelijkse corona-update op de LHV-website op de hoogte over de gesprekken met de NZa en ZN. Onze inzet is en blijft dat u uw belangrijke werk kunt doen en er voldoende financiële middelen zijn en blijven.