Zorgen om bedrijfsvoering huisartsenpraktijken houden aan

 
Zorgen om bedrijfsvoering huisartsenpraktijken houden aan
De impact van de coronacrisis is goed zichtbaar in de bedrijfsvoering van de huisartsenpraktijk. Dat blijkt uit declaratiegegevens van 1450 huisartsenpraktijken. Deze declaratiecijfers hebben betrekking op meer dan 5 miljoen patiënten en laten zien dat het spreekuur en de zorgverlening nog verre van normaal zijn. De steunmaatregelen die LHV, VPH en InEen dit voorjaar met de zorgverzekeraars afspraken, hebben effect. Maar met de actuele opleving van corona blijft het zaak om alert te zijn.

“Ons uitgangspunt blijft hetzelfde: de huisarts moet zich geen zorgen hoeven maken over de bedrijfsvoering", zegt Ella Kalsbeek, voorzitter van de LHV. “Het vaste team in de huisartsenpraktijk met praktijkhouders, waarnemers, huisartsen in dienstverband, doktersassistenten en praktijkondersteuners zijn onze eerstelijnsverdediging tegen COVID-19 en die moet stevig blijven staan. Alleen dan kunnen verpleeghuizen, thuiszorg en ziekenhuizen hun werk blijven doen. De huisartsenzorg verdient meer aandacht."

Maartregelen zoals corona-tientje zijn een succes

Het pakket aan maatregelen dat de LHV, VPH en InEen begin 2020 afspraken met de zorgverzekeraars heeft veel ongerustheid over de financiën voorkomen. “Onze inzet was gericht op snelle interventie”, zegt Ella Kalsbeek. “We hebben daarom vooral ingestoken op generieke steunmaatregelen zoals bijvoorbeeld het corona-tientje. Dit was geen maatwerk, maar bood wel de geruststelling voor de huisarts dat zijn praktijk ondanks alles door kon draaien. En daarmee kon het hele huisartsenteam inclusief de waarnemers aan boord blijven. Dat was het doel. Dan moet je, als je nu terugkijkt, concluderen dat de maatregelen gedaan hebben waarvoor ze waren bedacht. Het is goed dat we dat nu ook cijfermatig kunnen onderbouwen.”

De gegevens van 1450 praktijken zijn verkregen via huisartsen die de VIPLive (declaratiesoftware) gebruiken. De verwachting is dat de uitkomsten hiervan overeenkomen met de Vektis-cijfers die medio 2021 komen en gaan over alle huisartsenpraktijken. De cijfers uit VIP tonen aan dat de afspraak om intensieve zorg te kunnen declareren bij corona-visites in combinatie met het tientje, heel effectief was. Maar ook is duidelijk zichtbaar:

  • dat in alle regio’s het reguliere spreekuur en reguliere visites begin dit jaar stokten
  • dat in heel Nederland patiënten minder naar de praktijk kwamen
  • En dat het tientje in heel Nederland door huisartsen is gebruikt om de omzeteffecten en de extra kosten op te vangen.

Voorbereid herfst en winter in

Deze crisis is nog lang niet voorbij en de effecten ervan op patiënten en dus ook de bedrijfsvoering van huisartsen duren voort. “Van de effecten op praktijkhouders hebben we nu een beeld, maar van de waarnemers nog niet. Dat is ook een stuk gecompliceerder vooral omdat er minder cijfers beschikbaar zijn. We werken eraan om ook voor deze groep huisartsen de effecten scherp te krijgen. Het is belangrijk dat we weten waar we staan, want samen moeten we zorgen dat we voorbereid de herfst en de winter ingaan. De kans dat deze tweede golf doorzet is heel reëel”, zegt Ella Kalsbeek. “Dan moet je zorgen dat de eerste lijn, huisartsenpraktijken en huisartsenposten, in conditie zijn om de extra spanning en werklast te dragen.”

Voor alle huisartsen geldt dat u van de LHV mag verwachten dat we blijven opkomen voor uw belangen. Omdat te kunnen doen vragen we de huisartsen de cijfers via VIP met ons te blijven delen. Zo kunnen we vinger aan de pols blijven houden.

De LHV houdt u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.