Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
20 dec 2018
Soepelere subsidieregel voor zorg aan onverzekerden
De toegang tot de ‘Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden’ wordt vereenvoudigd. Met terugwerkende kracht tot 1 maart 2018 komt de voorwaarde te vervallen dat een onverzekerde... Lees meer
08 mrt 2018
Subsidieregels zorg aan onverzekerden versoepeld
Sinds 1 maart zijn de subsidievoorwaarden voor medische zorg aan onverzekerden versoepeld. De meest opvallende verandering is dat er voortaan binnen 7 dagen gemeld moet worden. Dat was 24 uur en dat... Lees meer
02 nov 2017
Contractering zorg onverzekerbare vreemdeling verandert
De manier waarop ziekenhuizen zorg voor vreemdelingen zonder verblijfsvergunning (onverzekerbare vreemdelingen) kunnen contracteren verandert per 1 januari 2018. Als huisarts heeft u hiermee te maken... Lees meer
20 jan 2016
Geactualiseerd Aanbod Huisartsgeneeskundige zorg: verantwoordelijkheden en grenzen
Het opnieuw vastgestelde Aanbod Huisartsgeneeskundige zorg 2015 beschrijft welke zorg de huisarts en zijn of haar ondersteunend personeel bieden. Op basis van dit aanbod kunt u als huisarts duidelijk... Lees meer