Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
10 jul 2015
Aansprakelijkheid in LSP-overeenkomst nu goed geregeld
De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en de VZVZ zijn akkoord over een aanpassing van de gebruiksovereenkomst die zorgverleners tekenen wanneer zij zich aansluiten op het LSP. Deze aanpassing... Lees meer
24 sep 2015
Aansprakelijkheidsrisico’s LSP beter afgedekt
LHV en VZVZ hebben afspraken gemaakt over een betere dekking van de aansprakelijkheidsrisico’s van huisartsen bij het gebruik van het LSP. Voor de LHV is het belangrijk dat u als zorgverlener nu... Lees meer
06 sep 2019
Doe op tijd uw aanvraag voor vervangend UZI-servercertificaat
Vanwege aangescherpte regels moeten bepaalde UZI-servercertificaten versneld worden vervangen. Mogelijk gebruikt ook uw praktijk UZI-servercertificaten, bijvoorbeeld als u bent aangesloten op de LSP... Lees meer
13 jan 2011
EPD-voorstel minister Schippers geeft regie terug aan arts en patiënt
Minister Schippers wil dat burgers de toegang van zorgverleners tot hun medische gegevens zelf kunnen beperken. Zij kunnen dan op voorhand aangeven dat bijvoorbeeld alleen de eigen huisarts,... Lees meer
11 dec 2009
EPD: snelle invoering Waarneemdossier Huisartsen niet reëel
Een snelle invoering van het Waarneemdossier Huisartsen, het eerste onderdeel van 'het EPD', is niet reëel. Dit heeft de Landelijke Huisartsen Vereniging benadrukt tijdens de Expertmeeting in de... Lees meer
02 mei 2013
Huisartsen stemmen in met het LSP-convenant
De Ledenraad van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) heeft op dinsdag 5 februari ingestemd* met het convenant LSP. In het convenant is onder meer afgesproken dat aansluiting op het LSP... Lees meer
21 jul 2015
Huisartsen uitgenodigd voor onderzoek naar effecten van LSP-gebruik
VZVZ, ZN en de verenigingen die betrokken zijn bij het LSP (LHV, NPCF, KNMP, NVZ en InEen) hebben besloten gezamenlijk een meting te laten uitvoeren naar de effecten van het gebruik van het Landelijk... Lees meer
27 nov 2009
Huisartsen willen regionale uitwisseling medische gegevens
De elektronische uitwisseling van medische gegevens moet vanuit de regio worden vormgegeven en niet landelijk worden opgelegd. Dit stellen de beroepsorganisaties in de huisartsenzorg, LHV, NHG en VHN... Lees meer
10 mrt 2016
LHV akkoord met nieuw LSP-convenant en vernieuwde vergoedingen
De LHV-ledenraad is akkoord gegaan met ondertekening van het LSP-convenant voor 2016-2020. De LHV is er van overtuigd dat het LSP toegevoegde waarde kan hebben voor een veilige uitwisseling van... Lees meer
08 sep 2016
LHV en verzekeraars verschillen van inzicht over vergoedingen LSP
In maart 2016 hebben wij u bericht dat de LHV een nieuwe vergoedingsregeling heeft afgesproken met de zorgverzekeraars, als tegemoetkoming voor huisartsen in de kosten die zij maken voor het LSP.... Lees meer
  • Vorige