Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
04 sep 2019
Herziene handleiding Voorbehouden handelingen (wijk)verpleging & verzorging
Het terugdringen van administratieve lasten bij de opdracht van voorbehouden handelingen is een belangrijk uitgangspunt van de herziene ‘handleiding Voorbehouden handelingen in de (wijk)verpleging... Lees meer
23 mei 2019
NPA volgt visie Kwaliteitsbeleid met nieuwe kwaliteitsnormen
De NHG-Praktijkaccreditering (NPA) herziet de kwaliteitsnormen. Vanaf 2020 zal de inhoud van de audit voor NPA er daardoor anders uit zien. De NPA sluit hiermee aan op de recent gepubliceerde visie... Lees meer
17 apr 2019
Werken aan Kwaliteit biedt u praktische hulp
De LHV biedt u nu Werken aan Kwaliteit, Een praktische hulp voor de huisartsen. Deze helpt u bij het maken van keuzes in uw dagelijkse praktijk om effectief en efficiënt de kwaliteit van zorg op peil... Lees meer
17 apr 2019
InEen, LHV en NHG presenteren gezamenlijke visie op kwaliteit
Samen leren en werken aan kwaliteit voor zinvolle veranderingen, tevreden patiënten en meer werkplezier, daar gaat het om in de visie Kwaliteitsbeleid in de huisartsenzorg van InEen, LHV en NHG. Deze... Lees meer
29 feb 2016
Onderzoek NPCF staat haaks op uitkomsten Consumentenbond en LHV
De NPCF publiceert 29 februari uitkomsten van onderzoek naar de tevredenheid van patiënten over hun huisarts. De patiënten- en consumentenfederatie beroept zich op een onderzoek, waarvan ze het... Lees meer
16 dec 2015
Alles over de (on)mogelijkheden van ZorgkaartNederland.nl
Waarom zijn waarderingen op ZorgkaartNederland anoniem? Sta ik als zorgverlener machteloos bij een negatieve waardering? Wat kan ik doen als een waardering niet klopt? Deze en meer vragen en... Lees meer
29 nov 2013
Huisartsen gezondheidscentra: zorgen over kwaliteit zorg door personele wisselingen
Vacatures voor huisartsen in dienst van gezondheidscentra (HID’s) komen veel voor en zijn vaak moeilijk in te vullen. Bovendien worden regelmatig concessies gedaan met betrekking tot taken of uren... Lees meer
08 dec 2010
NIVEL: administratieve belasting huisarts onevenredig groot
De administratieve belasting van huisartsen is onevenredig groot. Dat concludeert het NIVEL op basis van een evaluatie van het beleid van de inspectie voor de gezondheidszorg die zij in opdracht van... Lees meer