Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
07 aug 2015
CIZ past werkwijze aan van opvragen medische informatie voor langdurige zorg
Om de aanvraag voor Wlz-zorg in behandeling te kunnen nemen, heeft het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) objectieve medische informatie nodig ten aanzien van de diagnose(n) en het beloop. Omdat de... Lees meer
03 jun 2015
Hoe werkt de indicatiestelling langdurige zorg?
Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) stelt de indicaties voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Van 1 juni tot en met het najaar 2015 gaat het CIZ beoordelen of patiënten, die op basis van het... Lees meer
25 jun 2014
Bespreking wetsvoorstel Wmo 2015 in Eerste Kamer
De Wet maatschappelijke ontwikkeling (Wmo 2015) is aangenomen door de Tweede Kamer en ligt nu voor behandeling in de Eerste Kamer. Met de Wmo 2015 wordt een aantal huidige AWBZ-taken naar de gemeente... Lees meer
01 mei 2014
Wat betekent de Wmo voor de huisarts?
Per 2015 krijgen gemeenten extra taken die voorheen landelijk werden georganiseerd, waaronder taken uit de AWBZ. Deze ‘decentralisatie’ vindt plaats door de huidige Wet maatschappelijke ondersteuning... Lees meer
04 okt 2013
LHV nog steeds bezorgd over Jeugdwet
Na de hoorzitting begin september over de Jeugdwet, waar ook de LHV aan deelnam, zijn er door de Tweede Kamer schriftelijke vragen ingediend bij het kabinet. Afgelopen week is de reactie vanuit de... Lees meer