Spring naar content

Eigen medewerkers op corona testen: mag dat of niet?

Eigen medewerkers op corona testen: mag dat of niet?

1 oktober 2020

Sommige huisartsen overwegen om eigen medewerkers die daar om vragen, te testen op corona. De vraag is of de huisarts als werkgever zo’n coronatest mag afnemen bij eigen personeel. Juridisch gezien is dit niet toegestaan. Maar gezien de uitzonderlijke omstandigheden en in het belang van de volksgezondheid vinden we het te verdedigen dat huisartsen dit wel doen.

Beleid en bekostiging afbeelding

Op dit moment moeten medewerkers vaak lang wachten op een plek bij de GGD-teststraat. Daardoor duurt het lang voordat ze weten of ze wel of niet kunnen werken. Daarom kloppen ze soms aan bij hun werkgever met de vraag of die hen kan testen.

Werkgevers hebben wettelijk gezien een zorgplicht voor hun werknemers. Tegelijkertijd stelt privacywetgeving dat een werkgever niet zelf gezondheidstesten bij personeelsleden mag afnemen, omdat een werkgever volgens de AVG geen medische gegevens van werknemers mag verwerken.

In belang van de volksgezondheid

Het is belangrijk voor de continuïteit van de zorg en de patiëntveiligheid dat zorgverleners in de huisartsenpraktijk snel weten of ze besmet zijn en of ze dus wel of niet in de huisartsenpraktijk kunnen werken. Als LHV vinden we dat de volksgezondheid hier voorop staat.

Als de wachttijden bij de teststraten lang zijn, vinden we het geoorloofd dat als een medewerker daar zelf om vraagt, de huisarts een coronatest bij die medewerker afneemt. Het is belangrijk dat dit op verzoek van de medewerker gebeurt, want de medewerker mag niet onder druk staan om mee te werken.

Test- en labcapaciteit

Overigens hebben ook huisartsen te maken met de beperkte capaciteit bij testlaboratoria, net als de GGD-teststraten. Het is voor snel testen en daarnaar kunnen handelen belangrijk dat die labcapaciteit ook wordt opgeschroefd.

Zodra testen en uitslagen weer sneller beschikbaar zijn, kunnen medewerkers in de huisartsenzorg weer via de reguliere weg van de teststraten worden getest.

Nieuws

Op deze pagina vindt u alle actuele informatie voor huisartsen over het coronavirus (COVID-19).

Pas een kleine twee weken aan het werk voor de LHV en in de gesprekken met huisartsen tekent zich al een rode draad af. Voorzitter Mirjam van ’t Veld hoort en ziet de toenemende druk op de huisartsenpraktijk: “De vele, vele telefoontjes, inhaalzorg, het niet rond krijgen van de personele bezetting in de zomer. En niet te vergeten, de tweede vaccinatieronde die ook volop bezig is. Veel huisartsen en de medewerkers zitten echt aan hun taks, dat is duidelijk.”

Mensen die één prik van AstraZeneca hebben gehad, krijgen de keuze of zij voor de tweede prik weer AstraZeneca willen of het vaccin van Pfizer. Mensen die de voorkeur geven aan een tweede prik met Pfizer, kunnen vanaf 16 juli de GGD bellen om een afspraak te plannen. Alle anderen kunnen de geplande afspraak voor vaccinatie door de huisarts gewoon laten staan.