Spring naar content

Hulp en steun bieden bij onveilige thuissituatie tijdens coronacrisis

Hulp en steun bieden bij onveilige thuissituatie tijdens coronacrisis

31 maart 2020

Kinderen en ouders zijn in deze crisisperiode veel meer thuis dan voorheen. Dat kan zorgen voor spanningen, wat weer van invloed is op hun draagkracht. De gevolgen van social distancing kunnen zich uiten in het wegvallen van remmingen, waardoor het risico op huiselijk geweld en kindermishandeling toeneemt. Als huisarts is het belangrijk extra alert te zijn op signalen die mogelijk hierop wijzen. In dit bericht staat voor u de informatie bij elkaar hoe u ondanks de coronamaatregelen kunt helpen.

Beleid en bekostiging afbeelding
  1. Hulp en steun als de spanning oploopt – handvatten. Bron: Marike van Gemert, www.academiepratenmetkinderen.nl
  2. Academie voor praten met kinderen: wat als het op school veiliger is dan thuis?
  3. Nederlands Jeugd Instituut – coronavirus. Deze site wordt aangevuld met nieuwe informatie en verwijzingen
  4. Website ikvermoedhuiselijkgeweld.nl van Rijksoverheid. 
  5. Omgangsregeling gescheiden ouders (voor professionals).

Huisarts-ambassadeurs

Hoe herkent u verwaarlozing of mishandeling bij een kind in uw praktijk? En hoe maakt u dit vermoeden bespreekbaar? Het zijn vragen waarmee een huisarts-ambassadeur aanpak kindermishandeling u kan helpen. Huisartsen uit verschillende delen van het land willen een vraagbaak zijn voor collega’s die mishandeling vermoeden of signaleren, ook in deze tijden van corona. 

De ambassadeurs vervullen vooral een ‘brugfunctie’. Ze leggen contacten tussen de spelers in het veld, versoepelen de samenwerking, delen hun specifieke kennis en ervaring, kaarten vaker voorkomende problemen of misverstanden aan bij instanties en proberen ze op te lossen. De vertrouwensarts van Veilig Thuis is de eerst aangewezen persoon om mee te overleggen als het om een specifieke casus gaat, maar daaraan voorafgaand kunt u ook met een huisarts-ambassadeur sparren.

Als LHV-lid kunt u op een landkaartje contactgegevens van de huisarts-ambassadeur bij u in de buurt vinden.

Meer informatie over het coronavirus vindt u in het dossier coronavirus.

Nieuws

Op woensdag 26 januari om 20:00 faciliteren de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en het RIVM in samenwerking met MedischeScholing.nl weer een gratis, geaccrediteerd COVID-webinar voor zorgprofessionals. Thema’s die we bespreken zijn de omikronvariant, anti-virale medicatie en thuisbehandeling.

Op deze pagina vindt u alle actuele informatie voor huisartsen over het coronavirus (COVID-19).

Wat verandert er per 1 januari, of blijft juist gelijk, waarvan het handig is dat u het weet? In dit bericht ziet u het in een oogopslag. Met de laatste informatie en herinneringen aan eerdere berichten over wijzigingen vanaf 2022.